Temel Devre Kanunları

Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde hesaplar ve çok basit kurallar.. Temel kanunlardan bizi ilgilendirenler şunlardır: 1-) Ohm kanunu 2-) Joule kanunu 3-) Kirchhoff kanunu 4-) Norton teoremi 5-) Thevenin  teoremi 5-) Süper Pozisyon teoremi

Diyot

Diyot, Diyotlar, Diyot nedir, Diyot Çeşitleri, diyot ne işe yarar, nasıl çalışır, diyotun özellikleri, diyot çeşitleri, eşik gerilimi, sızıntı akımı, elektriksel karakteristiği, ideal diyot, köprü diyot, Zener diyot, Tünel diyot, Schottky diyot, Foto Diyot, Varikap diyot, lazer diyot hakkında bilgiler verelim . Diyot Nedir ? Diyot, tek yönlü akım geçiren iki uçlu bir devre elemanıdır.Bu iki uç Anod (

Kondansatör

Kondansatör, Kondansatör nedir, kondansatör konu anlatımı, kondansatörler,  kondansatör çeşitleri, kondansatör ne işe yarar, kondansatör nasıl ölçülür ? Kondansatör Nedir Kondansatör elektrik yüklerini kısa süreliğine depo etmeye yarayan devre elemanlarıdır. Kondansatörlerin sembolü c, birimi ise faraddır. Kondansatörler yapısal olarak iki iletken levha arasına konulmuş bir yalıtkandan oluşur. İletken levhalar arasında bulanan maddeye elektriği geçirmeyen anlamaında dielektrik adı

Transistör

Transistör Nedir, Transistör ne işe yarar, transistörün yapısı, transistör nasıl çalışır, NPN Transistör, PNP Transistör, bjt transistör, Transistör Bacakları, Transistör Çeşitleri, transistör sağlamlık kontrolü Transistör nedir? Transistör bir gerilim yada akım kaynağı ile başka bir akım yada gerilim kaynağını kontrol etmeye yarayan elektronik devre elemanıdır. En çok kullanılan türleri BJT ve FET’lerdir. BJT’ler akım ile çalışırken

Direnç

Direnç nedir ? direnç hesaplama, direnç renk kodları, direnç okuma, direnç çeşitleri Direnç : Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanıdır Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişini etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere Direnç denir. Dirençlerin elektronik devrelerdeki görevleri nelerdir? 1- Devreden geçen

Tristör

Tristör, Tristör Nedir, Tristör sağlamlık kontrolü, Tristör çeşitleri, Tristör Yapısı, Tristör Çalışması, Tristör Tetiklemesi, Tristör Durdurulması, Tristörün Transistör Eşleniği, Tristör Bacakları, Tristör Sembolü, Tristör Özellikleri, Tristörün yapısı, Tristor ölçümü TRİSTÖR NEDİR Özellikle yüksek güç harcayan devrelerde devrenin elektriğini kesip açmak büyük sorun olur. Bu devreleri açmak için zaman zaman röle kullanılsa da gerek röle kontaklarının oksitlenmesi gerekse röle

OP-AMP İşlemsel Yükselteçler

lm 741 işlemsel yükselteçler Operasyonel Amplifikatör ( Operational Amplifiers) Op-amp, opamp nedir ? OP-AMP Operational Amplifiers işlemsel yükselteçler 196O ‘lı yılların sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. 741 ve 747 gibi entegre şeklinde üretilirler. Bu entegrelere dışarıdan bağlanan devre elemanları ile geri beslemesi ve dolayısıyla yükselteç devresinin gerilim kazancı kontrol edilebilir. Genel olarak OP-AMP, çok yüksek kazançlı bir

BOBİN

Bobin Çesitleri  Bobin Nedir Konularınıda inceleyin Bobin ,bir makaraya sarılmış tellere verilen isimdir. Sarılan madde veya malzeme sadece bir makara değildir.Gerekli yerlerde preslenmiş demir nüveler üzerine de bobinler yerleştirilir. Bobin genel olarak ” L ” ile sembollendirilir. Birimi ise ” H ” Henri’dir ,Ayrıca  bobinin endüktansı olarakta isimlendirilir. Bobin sonuçta makaraya sarılmış telden oluştuğu için sarılan

Step Motor

1.1. Adım (Step) Motorların Tanımı ve Yapısı Adım (Step) motorları adından da anlaşılacağı gibi Adım (Step) Adım (Step) hareket eden yani sargılarından birinin enerjilenmesi ile sadece 1 Adım (Step) hareket eden motorlardır. Bu Adım (Step)ın kaç derece olacağı motorun tasarımına bağlıdır. Bu husus ileriki konularda anlatılacaktır. Adım (Step) motor, elektrik enerjisini dönme hareketine çeviren eletro-mekanik

GÜÇ ÖLÇME

Doğru ve alternatif akımda elektrik yüklerinin zaman içinde kullandığı güç, elektrik işi olarak ifade edilmekte ve elektrik sayaçları tarafından ölçülmektedir. Birim zamanda yapılan iş ise güç olarak bilinmekte ve wattmetreler tarafından ölçülmektedir. Alternatif akım elektrik enerjisinden, redresörlerle doğru akım elektrik enerjisi elde edildiğinden; doğru akım elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı yapılmamaktadır. Bundan hareketle doğru

Tristör Durdurma (Kesime Sokma) Yöntemleri

1.)  Seri anahtarla durdurma 2.)  Paralel anahtarla durdurma 3.)  Kapasitif durdurma 4.)  Rezonans durdurma 5.)  Alternatif akımda durdurma 1.)  Seri anahtarla durdurma Sık açma kapama yapılmayan küçük bir gerilimle kumanda edilebilen devrelerde kullanılır. 2.)  Paralel anahtarla durdurma Tristör iletimdeyken B2 butonuna bir süre basılır, butondan elimizi çektiğimizde tristör yalıtıma geçer. 3.)  Kapasitif durdurma B2 butonuna basıldığında

Tristör Tetikleme Yöntemleri

1.) Ayrı bir DC üretecinden tetikleme akımı sağlama 2.) Ana besleme kaynağından tetikleme akımı sağlama 3.) İzolasyon trafosu ile tetikleme 4.) Optokuplör ile tetikleme 5.) Anot – Katot arasını yüksek gerilim uygulama ile tetikleme 6.) Yüksek sıcaklık ile tetikleme 1.) Ayrı bir DC üretecinden tetikleme akımı sağlama Şekildeki devrede A anahtarı kapatıldıktan sonra devre çalışmaz.

Yıldız Üçgen Direnç Bağlantıları ve Dönüşümü

Aşağıda görüldüğü biçimde direnç bağlantıları olduğunda, aşağıda vereceğimiz biçimde dönüşümler uygulayarak çözümlere ulaşabilirsiniz. Dönüşüm mantığını görelim:Yıldız olan devremize baktığımızda A ile B noktaları arasında R1 ve R2 dirençleri görülüyor. Üçgen olan devrede ise A ve B arasında Ra ve Rb dirençlerinin birbirine seri ve bu iki direncinde Rc direncine paralel olduğu görülüyor. Diğer dirençlerinde bu

GPS

Atalarımız zamanında kaybolmamak için çok değişik yöntemler kullanırlardı. İşaret olarak devasal anıtlar gibi yapılar dikerlerdi, müsveddeye çizilmiş haritalar… Ve nihayet geceliğin yıldızları okumayı öğrendiler. Bugün herşey artık çok çok daha kolay. 100 dolar’dan aşağı bir fiyata öyle bir cebe sığabilecek boyutlarda alet alırsınız ki size o an dünyanın neresinde olduğunuzu anında söyler. Yani GPS alıcınız

Çevre Akımları Yöntemi

Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan en basit ve en kolay yöntemlerden biri çevre akımları yöntemidir.Bu yöntemde devrenin her bir gözü için bir çevre akımı seçilir.Gözlerden seçilen çevre akımlarına göre kirşofun gerilimler denklemi, her bir göz için yazılır.Göz adedi kadar bilinmeyen çevre akımı ve denklemi bulunur.Denklem çözülerek her bir gözün çevre akımı hesaplanır.Çevre akımlarından da kol akımları

Süper Pozisyon teoremi

Süper Pozisyon teoremi iki ya da daha fazla kaynağı bulunan doğrusal elektrik devrelerine uygulanır.Doğrusal devre, direncin her zaman sabit kaldığı devredir.Her kaynağın  bir devreden geçireceği akımların veya oluşturacağı gerilimlerin toplamı, o devrenin akımını veya gerilimini verir.Bu yöntem uygulanırken, devredeki kaynaklar sıra ile devrede bırakılarak , diğerleri devreden çıkartılır. Kaynakları devreden çıkartırken, kaynak gerilim kaynağı ise

Doğru Akım Köprüleri

1.  Wheatstone   Köprüsü           Bu köprü ile değeri 1 ohm ile 1 mega ohm  arasında değişen orta değerli direnç, değeri bilinen dirençlerle karşılaştırılarak ölçülürler. Köprünün yapısı Şekil:1’deki gibidir. Ölçülmek istenen direnç Rx‘dir. R2 ve R3 sabit dirençler olarak alınır. Köprü R4 değişken direnci yardımıyla dengeye sokulur. R4 direncinin değeri değiştirilerek C ve D noktalarının A ve B noktalarına göre potansiyellerinin eşit olması sağlanır. Bu konumda köprü dengededir. C ve D noktaları arasına SIFIR ALETİ olarak bağlanan ve iç direnci RG olan galvanometreden denge koşulunda akım akmaz. Böylece dirençlerden geçen akımlar için I1=I2 ve I3=I4 bağıntıları geçerlidir. U1=U3              

Gate Drive Transformer

Asıl amaçları izolasyon ve floating node da olan mosfetin anahtarlamasını yapmaktır. C ile yazılmış olan kapasitörler, gate-source arasında capacitive voltage divider oluşturarak, gate in mosfeti sürerkenki voltajını düşürecektir. Üstteki devredeki unipolar driver çıkışlıdır, C coupling kapasitörleri kullanılmalıdır. Alttaki bipolar da ise kullanılması zorunlu değildir. Ayrıca alttaki şemada ikinci sekonderin noktasının farklı olduğunu yani giriş ile
  ©   Sağ Tıklama Engeli