Kondansatör

Kondansatör Nedir Kondansatör elektrik yüklerini kısa süreliğine depo etmeye yarayan devre elemanlarıdır. Kondansatörlerin sembolü c, birimi ise faraddır. Kondansatörler yapısal olarak iki iletken levha arasına konulmuş bir yalıtkandan oluşur. İletken levhalar arasında bulanan maddeye elektriği geçirmeyen anlamaında dielektrik adı verilir. Kondansatörlerde dielektrik madde olarak; mika, kağıt, polyester, metal kağıt, seramik, tantal vb. maddeler kullanılabilir. Elektrolitik

Diyot

Diyot Nedir ? Diyot, tek yönlü akım geçiren iki uçlu bir devre elemanıdır.Bu iki uç Anod ( A ) , Katot ( K ) uçlarıdır. Burada Anoda artı ,katoda eksi uçlar bağlanarak gerilim verilirse diyot Doğru polarize olur ve bir akım akmaya başlar. Ters yönde bağlanırsa ( yani anoda eksi ,katota artı ) o zaman bir akım

OP-AMP İşlemsel Yükselteçler

OP-AMP Operational Amplifiers işlemsel yükselteçler 196O ‘lı yılların sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. 741 ve 747 gibi entegre şeklinde üretilirler. Bu entegrelere dışarıdan bağlanan devre elemanları ile geri beslemesi ve dolayısıyla yükselteç devresinin gerilim kazancı kontrol edilebilir. Genel olarak OP-AMP, çok yüksek kazançlı bir DC yükselteçtir. OP-AMP ile hemen hemen yapılamayacak devre yok gibidir. Şekil 1

Kirchhoff Kanunu

Doğrusu Kirchhoff Kanunu dur . Ancak birçok kaynakta Kirşof veya Kirchoff  Kanunu olarakda geçer. Gerilimler Kanunu ile; devreye uygulanan gerilim, dirençler üzerinde düşen gerilimlerin toplamına eşittir demiştir. Ohm Kanunu’nun tamamlayıcısıdır. Seri, paralel ve karışık elektrik devrelerinin, akım ve gerilim durumlarını Kirşof Kanunu incelemektedir. Kirchoff Kanunu (Kirşof Yasası) İkiye Ayrılır; 1. Kirchoff Akım Kanunu Paralel olarak bağlanmış dirençlerin

Watt

Güç ( Watt )= Akım ( Amper ) x Gerilim ( Volt ) Elektrikli cihazların bir saniyede harcadığı enerji miktarı birbirinden farklıdır. Bir üretecin beslediği alıcının üzerinde birim zamanda harcanan enerjiyi yada enerji dönüşümünü anlatmakta kullanılır.Etrafımızdaki aygıt ve makineler, elektrik enerjisi ile çalışarak ve dolayısıyla bir iş yapmaktadır. Bu yapılan iş, harcanan enerji ile orantılıdır.

Sensör

Sensör nedir – Sensörler Menzil: Sensörün algılama yapabileceği maksimim uzaklıktır. Tepki Süresi: Sensörün cismi algılaması için gereken minimum süredir. Sensör seçimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Histerisiz:  Sağlıklı iki ölçüm arasında geçmesi gereken minimum süredir. Sensörler duyularımız gibi bir sistemin çevresini algılamasını sağlayan elemanlardır. Örneğin  görme duyumuz olan gözlerimizin yerini mobil robotlarda ışık sensörleri (LDR,

Transistör

Transistör nedir? Transistör bir gerilim yada akım kaynağı ile başka bir akım yada gerilim kaynağını kontrol etmeye yarayan elektronik devre elemanıdır. En çok kullanılan türleri BJT ve FET’lerdir. BJT’ler akım ile çalışırken FET’ler gerilimin oluşturduğu elektrik alanla çalışırlar. FET’ler günümüzde daha çok tümleşik sayısal devrelerde kullanılmaktadır. Transistörler üç bağlantıya sahiptirler. Bunlar bir BJT transitörde Base,

Tristör

TRİSTÖR NEDİR Özellikle yüksek güç harcayan devrelerde devrenin elektriğini kesip açmak büyük sorun olur. Bu devreleri açmak için zaman zaman röle kullanılsa da gerek röle kontaklarının oksitlenmesi gerekse röle hızının bazı devrelerde yetersiz kalması bizi başka çözüm arayışlarına iter. Bazen de büyük bir DC motorun hız kontrolü gereklidir. Bunu transistör ile yapmaya kalkarsak biraz verim

Ohm kanunu

Ohm kanunu nedir? Ohm kanunu yada Ohm yasası; 1827 yılında Georg Simon Ohm tarafından bulunmuştur. Elektrik devrelerinde Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantının bulunduğu bu elektrik devresinde iki nokta arasındaki bir tel üzerinden geçen akım potansiyel farkla yani geçtiği alanla doğru, iki nokta arasındaki dirençle yani

Direnç

Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişini etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere Direnç denir. Dirençlerin elektronik devrelerdeki görevleri nelerdir? 1- Devreden geçen akımı sınırlayarak aynı değerde tutmak. 2- Devrenin besleme gerilimini bölerek, yani küçülterek başka elemanların çalışmasına yardımcı olmak. 3-

Atomun Yapısı

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar: * Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron, * Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, * Elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron. Atom iki

8 kanal röle kartı

Teknik özellikleri: Giriş kaynağı : 12 VDC 336 mA @ 8 SPDT rölesi : (minyon spot röle) Röle kontak akımı: 5 A @ 230 VAC Röle bobin voltajı : 12vdc Tetikleme seviyesi : 2 ~ 15 VDC arası Bağlantı gücü ve tetik gerilimi için klemensler Her kanalda röle durumu led ile gösterilir. Kolay röle çıkışı

Osiloskop ile AC ve DC Gerilim Ölçme

Osilaskop ile AC Gerilim Ölçümü Osilaskop ile AC gerilim ölçülürken ilk önce AC-GND-DC düğmesi AC konuma alınıp VOLT/DIV kontrol düğmesini ve yatay PSITION düğmesini kalibre noktalarına getiriniz. Sinyal osilaskop ekranında düzgün şekilde görüntülenene kadar bu düğmeler yardımıyla ayarlanmalıdır. Sinyal ekranda düzgün şekilde görüntülendikten sonra sinyalin tepeden tepeye kaç kare olduğu sayılmalıdır. Daha sonra aşağıdaki formüller

Transformatör

Trafo Transformatör Bir elektrik akımının gerilimini , şiddetini ya da biçimini değiştirmeye yarayan aygıttır. Trafo da deniliyor. Statik transformatör, bir devrenin elektrik enerjisinin , gerilimde ve akım şiddetindeki değişme ile bir başka enerjiye dönüşmesini sağlayan elektromanyetik bir aygıttır. Bu transformatör hareketli hiç bir öğe içermez ( statik transformatör adı da buradan gelir.) Transformatör, iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik

PIC16F SERİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mikro Denetçileri Arasında Karşılaştırma PIC16F84A PIC16F628 PIC16F873 Program Hafızası 1K 2K 4K GPR  Hafızası 68 bytes  0Ch 224 bytes 20h 192 bytes  20h I/O port 13 ports RA : 5 RB : 8 16 ports RA : 8 RB : 8 RA5 sadece gitiş 22 ports RA : 6 RB : 8 RC : 8

Elektronik devre arşivi

0 1000v regulated high voltage power supply 0 10v control for rc servos by ic 555 0 1v to 4 20 ma converter by tl082 0 1v to 4 20 ma converter by tl082 0 30 volts 25a variable power supply using lm723 0 5v pic voltmeter by ic pic16f876 0 99 counter by ic

12V AKÜ ŞARJ DEVRESİ

Sea lead acid kuru aküler için şarj devresidir. Şarj işlemi bittiğinde akımı otomatik keser. Devre bu haliyle 12V 7Ah aküler için 650 ile 700 mA akım veriyor. Devre denenmiştir 12V SEA-LEAD ACİD AKÜ ŞARJ DEVRESİ rar

PIC 16F84A İle 12 Kanal RF Kumandalı Alıcı Verici

Denenmis PIC 16F84A İle 12 Kanal RF Kumandalı Alıcı Verici devresi 12 kanal rf alıcı verici rar

Sonar

Suda yayılan ses dalgaları aracılığıyla denizaltıları bulmak için geliştirilmiş bir aygıttır. Bugün ise, batık gemilerin ve balık sürülerinin saptanmasında, bir geminin altındaki suyun derinliğinin ölçülmesinde, gemilerin yönetiminde ve araştırmalarda kullanılmaktadır. İnsan kulağının algılama sınırları içinde ya da çok daha yüksek bir frekansta bir ses vuruşu çoğunlukla, geminin alt tarafındaki bir yuvaya yerleştirilmiş bir transdüktör aracılığıyla

Ses Sistemleri

Ana ünite: Sisteminizin beyni ve başlangıç noktası. Kaset çalan, CD çalan, DVD çalan, hatta harddisk çalan vesiyonları mevcuttur. Ayrıca son zamanlarda USB belleki Ipod veya hafıza kartı okuyan modelleri bile piyasaya çıkmıştır.. İçlerindeki dahili amplifikatörlerin çıkış kalitesi düşük, güçleri sınırlıdır [Genelde kanal başına 17 watt rms değeri verirler.(Ortalama bir harici amplifikatör kanal başına 50 watt

Amfi

Amplifikatör nedir ? Girişine uygulanan elektrik işareti ( sinyal ) yükselten elektronik devrelerdir. Burada yükseltece uygulanan işaretler, mikrofonun elektriğe çevirdiği ses, pikabın çevirdiği basınç değişikliği, teyp kafasının elektriğe çevirdiği manyetik enerji vb. yükseltilmesi istenen elektrik işaretlerdir. Ayrıca görüntü de kameralarda elektrik işaretine çevrilebilir. Bunlardan bir çeşit yükselteç olan “video”, yükselteçlerle istenilen seviyeye çıkarılabilir. GENEL KURALLAR: 1 DISTORTION
  ©   Sağ Tıklama Engeli