Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

AC GERİLİMİN OSİLOSKOPTA ÖLÇÜLMESİ


yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi AC 5,97V giriş geriliminin osilaskoptaki sinyali sinüs eğrisidir. Şekilde gibi devreyi oluşturduğumuzda osiloskopta okuduğumuz değerler şunlardır. 1 periyottaki yk=4, dk=8 Time/div=5×10-3 s Volt/div=2V dir bu verilerle frekans ve Vetkin değerlerini hesaplayalım

Hesaplamada kullanacağımız değişkenler ve anlamları:

T:Periyot
f:frekans
yk:yatay kare sayısı T=yk*Time/div
dk:dikey(tepeden tepeye) kare sayısı (Vp-p) T=4*5×10-3 T=2×10-2

Vm=Vp-p*Volt/div f=1/T f=1/(2×10-2)
Vm=8*2 f=50 Hz
Vm=16 V

Ve=(Vm/2)*0,707(sinüs sinyali için sabit değer)
Ve=(16/2)*0,707
Ve=5,97V olur.

Sonuç:

Devreyi çalıştırdıktan sonra ve AVO metrede okunan değer 5,65V tur. Bu aradaki fark ise yapılan küçük işlem hatalarından(osilaskopta sinyalin dikey kare sayısının işleme net olarak yansıtılamaması gibi)kaynaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi