Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Alternatif Akım (AC) Altında Kondansatör

AC gerilim belli bir frekansta sürekli değişen gerilimdir. Kondansatörler DC gerilim altında enerji depolama işlevi gören elemanlarken AC gerilim altında davranışları daha farklıdır. Bunun nedeni AC gerilimin pozitif ve negatif alternansta sürekli değişmesidir. Aşağıdaki gibi bir AC kondansatör devresi kurulduğunda bu devrede kondansatörün çalışma şeklini inceleyelim.

ackondansator

Yukarıda bir AC gerilim kaynağına direk bağlanan kondansatör görülmektedir. Bu devrede kondansatör AC gerilim kaynağının genliğine bağlı olarak sürekli bir şekilde dolar ve boşalır. Çünkü gerilim kaynağı sabit olarak yükselir ve düşer. Kondansatör üzerinden akan akım doğrudan gerilimin büyüklüğüne bağlıdır. Kondansatör üzerinden akan akımın en yüksek olduğu an alternatif gerilimin pozitif alternanstan negatif alternansa geçtiği veya negatif alternanstan pozitif alternansa geçtiği andır. Yani gerilimin sıfır olduğu anda akım maksimumdur. Bunun nedeni gerilim ve akım arasında 90o‘lik bir açı kayması olmasıdır. Aşağıdaki grafikte bu durum daha iyi anlaşılabilir.

ackondansatorfazor

Yukarıdaki grafikte akım ve gerilim arasındaki açı farkı daha net görülmektedir. Frekansı f olan sinüs dalgası şeklindeki AC gerilim kaynağına bağlı kondansatör 1 ve 3 nolu bölgelerde şarj olurken, 2 ve 4 nolu bölgelerde deşarj olmaktadır. Tam bir dalga boyunca kondansatör 2 kez şarj olurken iki kez de deşarj olur.

Kondansatör Reaktansı

Kondansatör üzerinden geçen akım gerilime bağlı olduğu gibi kondansatör akıma bir direnç göstermektedir. Bu direnç kapasitif reaktans olarak adlandırılır. Kapasitif reaktans XC ile gösterilirken birimi Ohm’dur. Kapasitif reaktans kondansatör kapasitesine ve uygulanan AC gerilim frekansına bağlıdır.

XC= 1 / (2πfC)

Yukarıdaki eşitlik kapasitif reaktansın formülüdür. Formülde XC kapasitif reaktansı, f gerilim frekansını, C kondansatör kapasitesini ifade etmektedir.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi