ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ

Araştırma Üniversitesi nedir?

Araştırma üniversiteleri, bilimin gelişmesinde büyük rolü olan araştırma çıktıları ile birlikte, eğitim-öğretimden bilgi ve teknoloji transferi faaliyetlerine, kamu ve sanayi ile işbirliğinden uluslararası işbirliklerine kadar yansıyan araştırma önceliğine ve araştırma kültürüne sahip üniversiteler olarak tanımlanmaktadır.
Araştırma Üniversitesi nedir

Araştırma Üniversitesi neler sağlar?

Araştırma üniversiteleri güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları olan kurumlardır. İnsanlığın ortak değerlerine, ülkesinin geçmişi ve geleceği ile ihtiyaçlarını dikkate alarak ekonominin gelişmesine ve toplumun refahına katkı sağlar. Etkin araştırmaların yapıldığı araştırma üniversiteleri bilgi toplumunun merkezi niteliğindedir. Buluşlar sayesinde de yeni şirketler ve yeni iş kolları doğar. Parçası oldukları toplumun yarınlarında pay sahibi olurlar.

Araştırma Üniversitesi kriterleri nelerdir?

(1) SCI indeksli yayın sayısı,
(2) Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI indeksli yayın sayısı,
(3) Bilimsel yayın puanı,
(4) Atıf sayısı,
(5) Proje sayısı,
(6) Proje bütçesi,
(7) Uluslararası işbirliği ile gerçekleşen proje fon bütçesi,
(8) Doktora mezun sayısı,
(9) Patent sayısı,
(10) TÜBA ödüllü öğretim üyesi sayısı,
(11) Teknoloji transfer ofisi (TTO) bulunup bulunmadığı,
(12) YÖK 100/2000 doktora burs programı katılımı.

Araştırma Üniversiteleri hangileri?

Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, Türkiye’de eğitim veren toplam 100’ün üzerinde devlet üniversitesi içerisinden YÖK’ün araştırma üniversitesi olarak belirlediği 10 üniversite aşağıda sıralanmıştır:
1) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
2) Boğaziçi Üniversitesi
3) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
4) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
5) Hacettepe Üniversitesi
6) Gebze Teknik Üniversitesi
7) İstanbul Üniversitesi
8) Ankara Üniversitesi
9) Gazi Üniversitesi
10) Erciyes Üniversitesi

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Google Asistan ‘kulak misafiri’ oluyor

Amazon’un sesli asistanı Alexa’nın izinsiz dinleme yaptığının duyulmasının ardından Google’ın da konuşmalara ‘kulak misafiri olduğu’ …

Bir cevap yazın