Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Arduino Programlama’ya Giriş

Arduino Programlama dili basitleştirilmiş C++ kullanır. Genel olarak üç bölümden oluşur: Tanımlamalar, kurulum ve ana program bloğu.

setup()

Arduino’ya enerji verildiğinde veya yeniden başlatıldığında setup() fonksiyonu bir defa çalışır. Bu fonksiyon değişkenler, pin modları, seri iletişim, kütüphaneler vb. için kullanılır.

loop()

Loop Türkçesi döngüdür. Adından anlaşılacağı gibi setup() fonksiyonundan sonra döngü şeklinde sürekli çalışır. Ana program kodları bu fonksiyon içine yazılır.

1
2
3
4
5
6
7
//Tanımlamalar
void setup() {
// Kurulum kodları buraya yazılır. (Bir defa çalışır)
}
void loop() {
// Ana program kodları buraya yazılır. (Sürekli çalışır)
}

Arduino Programlama dilinin temel özellikleri

 • Program yazımı belirli kalıpta, bloklar halinde olur.
 • Bloklar, { } parantezleri ile oluşturulur.
 • Komutlar aynı veya alt alta satırlara yazılabilirler.
 • Tüm komutlar, noktalı virgül (;) ile biter. Yalnız blok başlatan ifadelerden sonra noktalı virgül kullanılmaz.
 • Programda kullanılan tüm değişkenler ve bilgi tipleri bildirilir.
 • Programın başında kütüphaneler aktifleştirilir/çağrılır.
 • Açıklamalar “//” ve “/* */ ” (Birden fazla satır için) ile yazılır.
 • #define ile eşdeğer ifade atanır.
 • #include ile kütüphane çağrılır.

Kontrol Yapıları

if / else

Arduino Programlama temel karar komutudur. “if” ‘ten sonra verilen koşul doğru ise bu if bloğundaki işlemler, yanlış ise “else” bloğundaki işlemler yapılır.

1
2
3
4
5
6
7
8
if (koşul)
{
// Koşul sağlanıyor ise yapılacak işlem
}
else
{
// Koşul sağlanmıyor ise yapılacak işlem
}

for

Arduino Programlama dilinde temel döngü komutudur. “for” içinde yer alan koşul doğru olduğu sürece, döngüdeki işlemler gerçekleştirilir.

1
2
3
for (başlangıç değeri; koşul; artım) {
//işlemler
}

switch / case

Seçim yapılarak program akışının istenilen bloklara atlamasını sağlar. “switch” ‘teki değişken, “case” teki hangi değeri alırsa, karşılığındaki işlem yapılır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
switch (seçim değişkeni) {
   case 1:
     // Seçim değişkeni 1 olduğunda yapılacak işlem
     break;
   case 2:
    // Seçim değişkeni 2 olduğunda yapılacak işlem
     break;
   default:
     // Varsayılan bağımsız işlem (isteğe bağlı)
 }
Break, bir döngüyü veya switch komutunu sonlandırmak için kullanılır.

while

“while” ile belirtilen koşul doğru olduğu sürece, döngü içindeki işlemler gerçekleştirilir.

1
2
3
while(koşul){
  // Koşul doğru olduğu sürece yapılacak işlemler
}

do – while

“while” ile belirtilen koşul doğru olduğu sürece, döngüdeki işlemler yapılır.

1
2
3
4
do
{
    // Koşul doğru olduğu sürece yapılacak işlemler
} while (test koşulu);

Operatörler

Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal
= == &&
+ != ||
< !
* >
/ <=
% >=
İşlemleri belirten sembollere, bilgisayar dilinde “operatör” denir. Tabloda temel operatörler ve tooltip gösterimli olarak karşılıkları verilmiştir.

Fonksiyonlar

 • Digital I/O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
int ledPin = 13;     // Led tanımlandı, pin 13
int inPin = 7;               // Buton tanımlandı, pin 7
int val = 0;                 // Değişken tanımlandı
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);     // Pin 13 çıkış olarak ayarlandı
pinMode(inPin, INPUT);       // Pin 7 giriş olarak ayarlandı
}
void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH);  // LED on
delay(1000);                 // 1 saniye bekle
digitalWrite(ledPin, LOW);   // LED off
delay(1000);                 // 1 saniye bekle
val = digitalRead(inPin);    // pin 7 yi oku, val değişkenine ata
digitalWrite(ledPin, val);   // Buton değerine göre LED on veya LED off
delay(1000);                 // 1 saniye bekle
}

pinMode()

Pinleri giriş veya çıkış olarak yapılandırma işlemi yapar.

digitalWrite()

Çıkış olarak ayarlanan pinlerin değerlerini, HIGH veya LOW olarak ayarlar.

digitalRead()

Belirtilen digital pin değerini okur.

 • Analog I/O

analogReference()

Analog giriş için referans gerilimini ayarlar.

analogRead()

Belirtilen analog pin değerini okur.

analogWrite()

Ayarlanan pinden analog çıkış almayı sağlar. LED parlaklığı, motor hızı ayarlama gibi işlemlerde kullanılır.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi