Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Akım Kazancı

α = ICef / IEef = ( ICmak – ICmin ) / ( IEmak – IEmin ) = 7,8-0,18 / 8-0,2 = 7,62 / 7,8 ‘den
α = 0,95 olur.
α akım kazancı 0,95 ; 1 arasındadır…..

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Gerilim Kazancı

Şekil 1 ‘teki karakteristik eğrilerinden;

KV = VCef / VEef = ( VCmak-VCmin ) / ( VEmak – VEmin ) = 40-2 / 0,42-0,2 = 38/0,22 = 172,7

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Güç Kazancı

KP = α.Kv bağıntısından hesaplayalım:
KP = 0,95 * 172,7 = 164

Akım kazancı 1 ‘e yakın olduğu için, beyz ‘i ortak yüselteçlerde pratik olarak güç kazancı gerilim kazancına eşit kabul edilir.
Yukarıdaki hesaplamalardan da görüldüğü gibi statik karakteristik değerleriyle, ses frekansındaki dinamik karakteristik değerleri arasında çok büyük fark bulunmamaktadır.

Beyz ‘i Ortak Yükseltecin Kullanım Alanları

Çıkış direncinin büyüklüğü nedeniyle osilatörlerde, bobinaj devresi osilasyonlarını söndüreceğinden, beyz ‘i ortak bağlantı tercih edilir. Beyz ‘i ortak yükselteçlerin akım kazancı küçük olduğundan, alıcılarda ötme tehlikesine karşı tedbir için ara frekans katlarında kullanılır. Frekans karakteristiği düzgün olduğundan ve düşük güçte çalışabildiğinden, parazitleri etkisiz kılar,100 Mhz ‘e kadar kullanılır. özetlenirse, genellikle yüksek frekans devrelerinde ve büyük empedanslı çıkış gerektiğinde bu bağlantı şekli uygulanmaktadır….

Tags:

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi