Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

Akım kazancının hesabı gerek, ampermetreler ile giriş (IE) ve çıkış (IC) akımlarının ölçülmesi yoluyla, gerekse de transfer karakteristiğinden yararlanılarak yapılabilir.


Şekil 1- Beyz ‘i ortak bağlantıda transfer kakakteristiği (IE, IC)

Şekil 1 ‘de verilen transfer karakteristiğine göre işlem yapılırsa:

Ki = α = ΔIC/ΔIE = 6-5 / 6.02-4.98 = 1/1,04 = 0,96 olur.

Bu bağıntıdan da görüldüğü gibi emiter akımı ile kollektör akımı birbirlerine çok yakın değerdedirler.
Genelde: IC = %95-98 IE, IB = %2-5 IE ‘dir.

Not:

Beyz ‘i ortak bağıntıda Ki, akım kazancı daima 1’den küçük olmaktadır.

Tags:

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi