Foto DiyotArşiv

FOTO DİYOTLAR

Fotodiyot, yalnızca ters polarma bölgesinde çalıştırılan bir yarıiletken elemandır. Fotodiyot için kullanılan temel polarmalandırma yöntemi, devresi ve fotodiyot simgesi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Aynı çizimde, ortam ışığının kavşak üzerinde yoğunlaştırılması için kullanılan mercek düzeni de şematik olarak gösterilmiştir. Bilindiği gibi diyotların ters yön akımları normalde bir kaç mikroamper ile sınırlıdır. Bu sızıntı akımı yalnızca n ve

CMOS Nedir ?

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) CMOS elemanı günümüzde en çok entegre devrelerde karşımıza çıkıyor. Ancak CMOS teknolojisi sadece bununla kısıtlı kalmayıp, mikroişlemci, mikrodenetleyici, statik-RAM ve birçok dijital lojik devrede kendini gösteriyor. Ayrıca bu teknoloji N-tipi ve P-tipi olarak adlandırılan NMOS ve PMOS transistörlerin aynı devre üzerinde gerçeklenmesine olanak tanır. Birim silisyum alanda en fazla sayıda

CCD (Charge Coupled Device)

CCDler ışık demetlerini mikro mercekler ile foto-diyotlar üzerine yönlendirirler. CCD hücrelerinde ışığa duyarlı yüzeyler genellikle hücrenin %95’i civarındadır. Bu CCD sensörleri ışığı yakalama ve tutma konusunda etkili bir hale getirir. Pozlama esnasında hücrelere ışık dolmaya devam eder. Hücrelere dolan foton sayısı yeterli miktara gelince görüntüye ait bir piksel oluşmaya başlar. Eğer az sayıda foton dolarsa

FOTO DİYOT

Foto diyot ışık enerjisiyle iletime geçen diyottur. Normal bir diyot ters yönde kutuplandığında, akan ters yönlü akım sızıntı akımıdır ve değeri çok küçüktür. Bu akıma azınlık akım taşıyıcıları neden olur ve eğer dışarıdan müdahale edilmez ise değeri çok küçük olur. Bu akımı arttırmanın yolu dışarıdan bir enerji vererek valans bağlarının koparılması ve dolayısı ile azınlık
Ali Celebi