TransistörArşiv

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

Akım kazancının hesabı gerek, ampermetreler ile giriş (IE) ve çıkış (IC) akımlarının ölçülmesi yoluyla, gerekse de transfer karakteristiğinden yararlanılarak yapılabilir. Şekil 1- Beyz ‘i ortak bağlantıda transfer kakakteristiği (IE, IC) Şekil 1 ‘de verilen transfer karakteristiğine göre işlem yapılırsa: Ki = α = ΔIC/ΔIE = 6-5 / 6.02-4.98 = 1/1,04 = 0,96 olur. Bu bağıntıdan da

Transistörün Doyma Halinde Anahtarlama Elemanı Olarak Çalıştırılması

Transistörün Kapı Devresi Olarak Çalışması Şekil 1 ‘de, PNP tipi transistörlü bir kapı devresi verilmiştir. Transistör beyz ‘ine, doyma durumuna geçirecek büyüklükte bir -Vg gerilimi uygulanır.   Şekil 1 – Anahtar olarak çalışan bir transistör ile kurulan VE(AND) kapı devresi                       Şekilde görüldüğü gibi A noktasına negatif

HI – FI Stereo Yükselteçler ve Düzenleri

HI-FI ve stereo nedir? HI-FI: HI-FI deyimi , ingilizce “high fidelity” kelimelerinin ilk iki harfleri alınarak oluşturulmuştur. Kelime kelime tercüme edilirse: Yüksek sadakat demektir. Yani , bir yükselteçten alınan ses aslına uygun ise, bu yükseftece HI-FI yükselteç denir . Bunun için de, yükseltecin kaliteli bir dizayn ve işçilik ile üretilmesi gerekir. Yalnızca yükseltecin kaliteli olması

Balans Kontrolü

  Şekil 1- Stereo yükselteçte balans kontrolü Balans kontrolü, iki kanallı (stereofonik) ve dört kanallı (kuadrofonik) sistemlerde kanallar arası dengeyi sağlamak amacıyla uygulanır. Şekil 1 ‘de bir stereo yükseltecin prensip şeması verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, balans kontrol potansiyometresi stereo pikap kafasına paralel bağlıdır. Potansiyometrenin orta ucu simetrik yükselteç devresinin tam orta noktasına bağlıdır. Kristal kafada üretilen

Volüm ve Ton Kontrolü Uygulama Örneği

Şekil 1 ‘de volüm ayarı ve bas – tiz kontrolleri bulunan bir yükseltecin temel özelliklerini taşıyan, kolay uygulanabilir 2,5W ‘lık bir yükseltecin devre şeması verilmiştir. Yükselteç, 15V çıkış veren regüleli bir güç kaynağı tarafından beslenir. Güç kaynağının çıkışı ne kadar iyi filtre edilmiş olursa, hoparlörden alınacak seste o kadar net olacaktır. Eğer, fıltraj iyi değilse, hoparlörden

Yükselteçlerde Kontrol Devreleri

Volüm Kontrolü: Yükselteçlerde volüm kontrolü, yükselleç çıkışındaki ses şiddetinin kontrolüdür. Volüm kontrol işlemi; yükselteçlerin kazanç ayarıyla sağlanır. Volüm kelimesi dilimize, Ingilizce ve Fransızca ‘da da “Volume” yazılıp, “Volüm” olarak okunan ve Hacim, ses gücü, miktar anlamına gelen kelimeden geçmiştir. Ses frekansı tekniğinde, yabancı dilde de, dilimizde de “Ses Şiddeti” anlamında kullanılmaktadır. Ton Kontrolü: Ton kontrolü

Devre Elemanlarının Hesaplanması

DC Çalışma Hali  Şekil 1 Şekil 1 ‘de görülene benzer bir devre düşünelim. Yalnızca besleme gerilimi belli olsun: VCC = 9V Diğer elemanları biz hesaplayalım. Hesaplamalar DC değerlerde yapılacaktır. Zira , daha önce de belirtildiği gibi eleman yönünden, DC çalışma ile ses frekans çalışması arasında kondansatörler dışında önemli bir fark bulunmamaktadır. Bunun için de, Önce transistorun

Yükselteçlerde Çalışma Sınıfları

Kullanılma yerlerine göre yükselteçlerin gruplandırılırması 1.  A sınıfı Gerilim yükselteci 2. Faz tersleyiciler 3. Güç yükselteçleri a) A sınıfı yükselteç b) B sınıfı (push pull) yükselteç c) AB sınıfı yükselteç d) Simetrik yükselteç e) C sınıfı yükselteç 4. Darlington bağlantılı yükselteç Yükselteçlerin temel prensipleri hakkında bilgi veren bu ana konulardan sonra, biraz daha detaya girilerek:

Kollektörü Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Kollektörü ortak yükselteci dinamik karakteristik değerlerin hesaplama yöntemleri de, diğer bağlantı şekillerine benzer.. Kollektörü Ortak Yükseltecin Kullanım Alanları: Kollektörü ortak bağtantı vasıtasıyla bir kmontajın basitleştirilmesi sağlanabilmektedir. Şekil 1 ‘de böyle bir örnek verilmiştir. Emiteri ortak devre önüne direk kuplajla kollektörü ortak bir devre getirilmiştir. Birincisi, yani kollektörü ortak devre, faz dönmesi yapmadığı için Rp ile her

Kollektörü Ortak Yükselteç (KOB)

Kollektörü ortak baglantılı yüselteçte, kollektör hem girişte hem de çıkışta ortaktır “Kollektörü ortak bağlantının” ilk harfleri alınarak “KOB” kısaltması üretilmiştir. “KOB” aynı zamanda. “Kollektörü ortak yükselteç” anlamında da kullanılacaktır. Giriş işareti beyz ile kollektör arasına uygulanmakta, emiter çıkış alınmaktadır. Şekil 1 ‘da kollektörü ortak bir yükselteç devresi verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi giriş gerilimi ile çıkış gerilimi
Ali Celebi