Güç ElektroniğiArşiv

Tristörü Durdurma Yöntemleri

Tristörün Seri Anahtarla Durdurulması Tristörün anot akımının geçtiği yol üstüne anahtar koyup açarsak, anot akımı kesilip tristör durdurulur. Anahtar tekrar kapansa bile çalışmaz. Çalışması için gate ucuna tetikleme vermek gerekir. Şekildeki devrede S1 ve S2 anahtarları açıldığı zaman anot akımı kesilerek tristör yalıtım durumuna geçer. Tristörün Paralel Anahtarla Durdurulması Tristöre paralel bir anahtar bağlayarak da

Tristörü Tetikleme Yöntemleri

Tristörleri birçok yöntem ile iletime geçirebiliriz. Şimdi bunlardan bir kaçını inceleyeyim. Tristörün Farklı bir DC Kaynaktan Tetiklenmesi Tristörü tetikleme yöntemlerinden biride devrede farklı besleme kaynağı kullanarak tetikleme yöntemidir. Yukarıdaki devrede S anahtarı kapatıldığında tristörün gate ucuna Dc gerilim gelerek tristörü iletime geçirir. Tristörün Aynı DC Kaynaktan Gerilim Bölücü ile Tetiklenmesi Yukarıdaki devremizde R1 ve R2

Tristör Katalog Bilgileri

VROM (Ters Tepe Gerilimi): Bu gerilim, SCR zarar görmeden, SCR’ye uygulanabilecek ters polarma geriliminin maksimum değeridir. Üretici firmalar bu değeri kataloglarında tanımlar. Bu parametre, bazen AC gerilimlere veya ani gerilim değerlerine göre de verilebilir. VFOM (Doğru Polarmada Tepe Tutma Gerilimi): SCR iletim durumunda iken çalışabileceği maksimum ani ileri ön gerilimi değeridir. Bu parametre birkaç şekilde

Triyakların Yapısı, Transistöre Eş Değeri, Sembolü

Triyakların iç yapısı oldukça karmaşıktır. N ve P yarı iletken maddelerinden imal edilmiştir. 5 adet yarı iletken katmandan oluşur. Triyakın iç yapısı yukarıda görülmektedir. P yarı iletkenine N tipi yarı iletken nüfus ettirilmiştir. Triyaklar DC gerilim altında, tristörler gibi çalışır. Triyakların AC gerilim altında çalışması ise A2, A1 ve gate terminallerine gelen gerilim işaretinin farklı olması ve

Triyak Katalog Bilgileri

IH (Tutma Akımı): Triyağın içinden geçen akım, IH değerinin altına düştüğünde triyak kesime gider. Üretici firmalar kataloglarında, hiçbir yardımcı eleman kullanılmadan triyağı kesimde tutan IH değerini belirtir. Örneğin tutma akımı 10 mA olarak verilmişse; bu triyak 10 mA’in altındaki hatta biraz daha üstündeki IH değerlerinde kesimdedir. PGM (Maksimum Geyt Güç Harcaması): Bu değer geytteki maksimum

Triyak Nedir ?

Triyak (Triode for Alternating Current) Triyak, tristörün daha gelişmiş yapısına sahip olan ve güç elektroniğinde kullanılan  anahtarlama elemanlarından  biridir. Çift yönlü akım geçirebilen yarı iletken bir devre elemanıdır ve iç yapısında ters bağlı kristaller bulunur. İki yönde akım geçiren güç kontrol elemanlarına triyak denir. Triyak, iki tristörün ters paralel bağlanmasıyla oluşmuştur. Triyakın A1(Anot 1), A2(Anot

Triyakın Sağlamlık Kontrolü

Tristör’de olduğu gibi triyak da hem ölçü aleti ile hemde basit bir devre ile kontrol edilebilir. Ancak ölçü aleti ile yapılan kontrol ölçü aletinin içindeki pil kullanılarak yapıldığından triyak’ın yüksek gerilimlerde doğru çalışıp çalışmayacağı konusunda tam bir fikir vermez. En iyi ölçüm triyak’ın kullanım amacına uygun basit bir devre ile yapılabilir. Öncelikle ölçü aleti ile

Termik Röle

Kumanda sistemlerinde kullanılan termik aşırı akım rölelerinin açma karakteristiği gecikmelidir ve sigortanınkine benzer.Küçük hata akımlarında uzun bir sürede büyük hata akımlarında ise çok kısa bir sürede devreyi açarak koruma sağlar. Termik röleler yalnız başlarına kullanılmaz.Devre akımının kontrol edildiği kontaktör ve sigorta sistemi ile birlikte kullanılır. Şekildede görüldüğü gibi termik röle ana akım yoluna seri bağlanır.Tüketicinin

Zaman Rölesi Nedir?

Zamana bağlı klasik kumanda devrelerinde çalıştırmaya ya da durdurma bağlı zamanı ayarlamak için ve kumanda devrelerinde vazgeçilmez haline gele olan zaman röleleri hakkında paylaşımda bulunalım istedik. Röle bobini enerjilendikten veya röle bobininin enerjisi kesildikten belirli bir süre sonra kontakları konum değiştiren rölelere, zaman rölesi denir. Bazı zaman rölelerinde gecikme ile konum değiştiren kontaklar yanında ani

TRANSFORMATÖR SARIM HESABI

Transformatörler elektrik- elektronik devrelerde frekans sabit kalmak şartıyla gerilim ve akım değiştirmek amacıyla kullanılır.Transformatörler indüksiyon prensibine göre çalışır ,primer ve sekonder olmak üzere iki sargıdan oluşur.Primer gerilimi sekonder gerilimden büyük ise düşürücü ,primer gerilimi sekonder geriliminden küçük ise yükseltici transformatör adını alır.Çekirdek olarak düşük frekanslarda demir nüve yüksek frekanslarda ise ferrit nüve kullanılır.Tek fazlı ve
Ali Celebi