TristörArşiv

Tristörü Durdurma Yöntemleri

Tristörün Seri Anahtarla Durdurulması Tristörün anot akımının geçtiği yol üstüne anahtar koyup açarsak, anot akımı kesilip tristör durdurulur. Anahtar tekrar kapansa bile çalışmaz. Çalışması için gate ucuna tetikleme vermek gerekir. Şekildeki devrede S1 ve S2 anahtarları açıldığı zaman anot akımı kesilerek tristör yalıtım durumuna geçer. Tristörün Paralel Anahtarla Durdurulması Tristöre paralel bir anahtar bağlayarak da

Tristörü Tetikleme Yöntemleri

Tristörleri birçok yöntem ile iletime geçirebiliriz. Şimdi bunlardan bir kaçını inceleyeyim. Tristörün Farklı bir DC Kaynaktan Tetiklenmesi Tristörü tetikleme yöntemlerinden biride devrede farklı besleme kaynağı kullanarak tetikleme yöntemidir. Yukarıdaki devrede S anahtarı kapatıldığında tristörün gate ucuna Dc gerilim gelerek tristörü iletime geçirir. Tristörün Aynı DC Kaynaktan Gerilim Bölücü ile Tetiklenmesi Yukarıdaki devremizde R1 ve R2

Tristör Katalog Bilgileri

VROM (Ters Tepe Gerilimi): Bu gerilim, SCR zarar görmeden, SCR’ye uygulanabilecek ters polarma geriliminin maksimum değeridir. Üretici firmalar bu değeri kataloglarında tanımlar. Bu parametre, bazen AC gerilimlere veya ani gerilim değerlerine göre de verilebilir. VFOM (Doğru Polarmada Tepe Tutma Gerilimi): SCR iletim durumunda iken çalışabileceği maksimum ani ileri ön gerilimi değeridir. Bu parametre birkaç şekilde

Triyakların Yapısı, Transistöre Eş Değeri, Sembolü

Triyakların iç yapısı oldukça karmaşıktır. N ve P yarı iletken maddelerinden imal edilmiştir. 5 adet yarı iletken katmandan oluşur. Triyakın iç yapısı yukarıda görülmektedir. P yarı iletkenine N tipi yarı iletken nüfus ettirilmiştir. Triyaklar DC gerilim altında, tristörler gibi çalışır. Triyakların AC gerilim altında çalışması ise A2, A1 ve gate terminallerine gelen gerilim işaretinin farklı olması ve

Triyak Katalog Bilgileri

IH (Tutma Akımı): Triyağın içinden geçen akım, IH değerinin altına düştüğünde triyak kesime gider. Üretici firmalar kataloglarında, hiçbir yardımcı eleman kullanılmadan triyağı kesimde tutan IH değerini belirtir. Örneğin tutma akımı 10 mA olarak verilmişse; bu triyak 10 mA’in altındaki hatta biraz daha üstündeki IH değerlerinde kesimdedir. PGM (Maksimum Geyt Güç Harcaması): Bu değer geytteki maksimum

Triyak Nedir ?

Triyak (Triode for Alternating Current) Triyak, tristörün daha gelişmiş yapısına sahip olan ve güç elektroniğinde kullanılan  anahtarlama elemanlarından  biridir. Çift yönlü akım geçirebilen yarı iletken bir devre elemanıdır ve iç yapısında ters bağlı kristaller bulunur. İki yönde akım geçiren güç kontrol elemanlarına triyak denir. Triyak, iki tristörün ters paralel bağlanmasıyla oluşmuştur. Triyakın A1(Anot 1), A2(Anot

Triyakın Sağlamlık Kontrolü

Tristör’de olduğu gibi triyak da hem ölçü aleti ile hemde basit bir devre ile kontrol edilebilir. Ancak ölçü aleti ile yapılan kontrol ölçü aletinin içindeki pil kullanılarak yapıldığından triyak’ın yüksek gerilimlerde doğru çalışıp çalışmayacağı konusunda tam bir fikir vermez. En iyi ölçüm triyak’ın kullanım amacına uygun basit bir devre ile yapılabilir. Öncelikle ölçü aleti ile

Anahtarlama Elemanları

1. TRİSTÖRLER (SCR) 1.1. Tristörün Yapısı ve Çalışması Aşağıdaki notları okumadan önce Şekil 1 deki tristör sembol ve çeşitlerine bir göz atınız ve şu anda hangi elemanı öğreneceğinizi somut olarak görünüz. Tristörler: Anot, Katot, Geyt adı verilen üç ayaklı, iç yapısında PNPN olarak dört yarı iletken tabakadan oluşmaktadır. Tristörler hem DC hem de AC akım

SCR Nedir ?

Tristörler, SCR (Silicon Controlled Rectifier) olarak da tanımlanırlar. Güç denetimi ana devre elemanlarından biridir. Dört ayrı yarıiletken tabakadan oluşur. Çalışması, seri bağlı iki adet npn ve pnptransistörün çalışması gibidir. Tristör’ün transistör eşdeğer devresi Şekil 1’de de görüldüğü gibi npn ve pnpiki transistörün birbirini sürecek şekilde bağlanmasından oluşmuştur. Üç uçlu bir eleman olup, Anot ve Katot

Tristör ve Ölçümleri

Yapısı : Tristörler üzerinden sadece bir yönde akım geçmesini sağlayan yarı iletken bir devre elemanıdır. PNPN yapıdadır ve üzerinde üç adet uç bulunur. Bunlar katot, anot ve gate (tetikleme) uçlarıdır. İletken olduğu anda üzerindeki akımı katotdan anoda doğru geçirir. Gate ucu ise tristörün iletime geçirilmesi için kullanılır. Eğer tristör katot gate’li ise pozitif gerilim ile
Ali Celebi