DİACArşiv

Dimmer Devresi

Dimmer Devresi Dimmer devresi, aydınlatma devrelerinde parlaklık kontrolü, omik(rezistanslı) ısıtıcılarda sıcaklık ayarı ve universal elektrik motorlarında hız kontrolü yapmaya yarayan alternatif akım ile kullanılan anahtarlama devresidir. Devre içerisinde diyak, triyak, direnç, potansiyometre(ayarlı direnç) ve kondansatör elemanları bulunur. Triyak seçiminde devredeki lamba sayısı ve gücüne göre değişecektir. Lambalar İcin Dimmer Devresi 1500w ‘a kadar olan lambaların

DİAC

Kutupsuz iki uca sahip olan çift yönlü çalışabilen tetikleme diyoduna diyak denir. Diyak ( DİAC) kelimesi “Diode Alternative Current Switch” kelimelerinin baş harflerinin biraraya gelmesi ile oluşmuştur. Tetikleme ucu olmayan iki tristörün birleşmesinden diyak elde edilir. Dİyak iki yönde de iletime geçebilen bir alternatif akım anahtarlama diyodudur. Diyak hem doğru polarmada hem de ters polarmada iletime

DİYAK – DIAC

Diyak iki uçlu bir tetikleme elemanıdır ve iki yönde akım geçirir. Tetikleme ucu olmayan iki tristörden oluşmuştur. Diyaklar darbe osilatörü olarak ve tristör ve triyakların tetiklenmesinde kullanılır.

Diyakın Yapısı

Diyak iki yönde de iletime geçebilen bir alternatif akım anahtarlama diyodudur. Diyak hem doğru polarmada hem de ters polarmada iletime geçebilen yarı iletken ve tamdalga anahtarıdır.  Diyak genellikle triyakı tetikleme amacıyla alternatif akım anahtarlamasında kullanılır. Uygulama alanları arasında çoğunlukla Dimmer uygulamaları ve floresant lambaların ateşleme (starter) devrelerinde kullanılır. Diyak Sembolü: Genellikle diyak triyakın geytine seri

DİYAK – DIAC

Diyakın Yapısı, Çalışması Sembolü Uygulamada Diyak İki uçlu bir tetikleme elemanıdır. İki yönde akım geçirir. Tetikleme ucu olmayan iki tristörden oluşmuştur. Özellikleri Diyak, bir sinyali (akımı) belli bir seviyeye kadar (her diyakın belli bir geçirme gerilimi vardır) geçirmez. Daha açık bir ifade kullanırsak: Uçlarına uygulanan gerilim 20 – 45 Volt arasında olduğunda iletken hale geçer. Kullanıldığı Yerler Diyaklar,

Diyak (Diac) Nedir?

Yarı iletken özelliğe sahip, iki uçlu ve dört bölgeli bir elektronik devre elemanıdır. Yapı olarak diyoda benzer. Diyot iki bölgeli bir yarıiletken elemandır ve diyak ise birbirine ters bağlanmış iki adet paralel diyot gibidir. Diyak bölgesi olarak bahsettiğim dört bölgeli kısım ise yarı iletkenin katkılanma bölgeleridir. Yapısı ve sembolü şekilde gösterilmiştir. Diyak çalıştırıldığında T1 pozitif

KUADRAKIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1) Kuadrakın yapısı ve özellikleri: Kuadrak diyak ile triyakın birleşiminden meydana gelmiştir. Kuadrak, diyak ve triyakın tüm özelliklerine sahiptir. Tek bir eleman olarak imal edilirler. Aşağıda kuadrakın sembolü gösterilmektedir. 2) Kuadrakın çalışması : Kuadrakın içinde bulunan diyak triyakı tetikleme görevi yapar. Triyakın A1 – A2 ayaklarına seri bağlı yük böylece kontrol edilir.Çalışma olarak diyak ve triyakın

Diyakın yapısı ve özellikleri

1)Diyakın yapısı ve özellikleri: Diyak silisyumdan yapılmış iki uçlu, üç dilimli ( PNP ), AC gerilimde çalışan bir tetikleme elemanıdır. Diyak ( DİAC ) kelimesi “Diode Alternative Current Switch” kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi ile elde edilmiştir. Çalışması birbirine zıt ve paralel bağlanmış iki diyota benzer. Yalnız diyotlarda iletime geçme gerilimi 0,7V civarındayken diyakta bu değer 10V
Ali Celebi