Tristörler, SCR (Silicon Controlled Rectifier) olarak da tanımlanırlar. Güç denetimi ana devre elemanlarından biridir. Dört ayrı yarıiletken tabakadan oluşur. Çalışması, seri bağlı iki adet npn ve pnptransistörün çalışması gibidir. Tristör’ün transistör eşdeğer devresi Şekil 1’de de görüldüğü gibi npn ve pnpiki transistörün birbirini sürecek şekilde bağlanmasından oluşmuştur. Üç uçlu bir eleman olup, Anot ve Katot