DirençArşiv

2.2 k direnç renkleri

             Birinci hane       İkinci hane              Çarpan                      Tolerans               Kırmızı   ( 2 )  – Kırmızı   ( 2 )  –     Kırmızı   ( 100 )  –    

4.7k direnç renkleri

             Birinci hane       İkinci hane              Çarpan                      Tolerans                   Sarı (  4   )  –  Mor  (  7 )  –       Kırmızı   (

10k direnç renkleri

10k ohm direnç aşağıda görülmeltedir 10k direnç renklerini  inceleyelim Birinci hane    İkinci hane       Çarpan               Tolerans Kahve (  1   )  –  siyah  (  0 ) –   turuncu   ( 1000 )  –   Altın   ( %5   )        1          –  

Termokupl Nedir ?

Termokupl’lar -200°C ile 2320°C arasında  ölçüm yapmamızı sağlarlar Termokupllar basit, sağlam ve düşük maliyetli oldukları için endüstride en sık kullanılan sıcaklık ölçüm sensörleridir. Termokupl 1821 yılında  Seebeck tarafından icat edildi. Bir termokupl, İki farklı iletken telin birlikte uç kısmında  kaynatılmasıyla oluşur. Kaynatılan nokta sıcak nokta, açık kalan iki uç  soğuk nokta (veya referans noktası) olarak

FOTO DİRENÇ (LDR)

Fotodirençler (Light Dependent resistor), Aydınlıkta az direnç, karanlıkta yüksek direnç gösteren devre elemanlarına LDR denir. Başka bir deyişle LDR’nin üzerine düşen ışık değerine göre gösterdiği direnç değişimi ters orantılıdır. LDR’ler, CdS (kadmiyum sülfür), CdSe (kadmiyum selinür), selenyum, germanyum ve silisyum vb. gibi ışığa karşı çok duyarlı maddelerden üretilmektedir. LDR yapımında kullanılan madde, algılayıcının hassasiyetini ve

LDR

FOTOİLETKEN Gözler-(LDR) Fotoiletken göz, direnci, üzerine düşen ışık yoğunluğu ile doğrusal olarak değişen iki uçlu bir yarıiletken aygıttır ve fotodirenç olarak da adlandırılır. Aygıtın elektriksel simgesi aşağıda gösterildiği gibidir. En yaygın kullanılan fotoiletken malzemeler, kadmiyum sülfid (CdS) ve kadmiyum selenid (CdSe) içerenlerdir. CdS’ in en yüksek tepkisi 5100Â (510nm), CdSe’ inki de 6150Â (615nm) dalgaboyunda

Akım, Gerilim, Direnç ve Güç İlişkisi

Bir devrede hareket eden elektronların sayısına akım denir ve akım amper olarak ölçülür yani birimi amperdir. Elektronlara basınç yapan gerilimdir ve gerilimin birimi de volttur. Türkiye’de evlerimize gelen gerilim 220 V’tur. Eğer akım ve gerilimi biliyorsanız tüketilen elektrik gücünü watt biriminde bulabilirsiniz. Farz edelim evinizde kullandığınız elektrikli sobayı prize sokuyorsunuz ve sobanın çektiği akımı ampermetre

AC devrede Direnç(R), Endüktans(X), ve Empedans(Z)

Direnç, temel olarak elektron hareketini engellemeye çalışan devre elamanıdır. Süper iletken hariç bütün iletkenler bir direnç içerir. Direnç,  “R” ile gösterilir ve birimi ohm’dur (Ω). Alternatif akım uygulandığında dirençten geçen akım ve gerilim aynı fazdadır. AC devrede saf direnç: direnç gerilimi ve akımı aynı fazdadır. Yukarıdaki devre için E=Em*sin(2πft)=Em*sin(wt) olursa I=Em/R*sin(wt) olur.Bu sinyaller aşağıda çizilmiştir.İki

Paralel bağlı dirençler

Dirençler aşağıdaki gibi bağlandığında paralel bağlı dirençler olurlar. Yukarıdaki gibi A ve B terminalleri arasına bağlı R1, R2 ve R3 dirençleri birbirleri ile paraleldir. Paralel bağlı dirençlerde dirençlerin gerilimleri birbirleri ile eşittir. Yani; VR1 = VR2 = VR3 Paralel bağlı dirençlerde eşdeğer direnç yani toplam direnç şu şekilde hesaplanır; 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Seri Bağlı Dirençler

Bir hat üzerinde birbiri ardına bağlı dirençlere seri bağlı dirençler denir A ve B terminalleri arasında bağlı olan R1, R2 ve R3 dirençleri seri bağlıdır. Seri bağlı dirençlerde tüm dirençler üzerinden eşit akım akar. Yani; IR1=IR2=IR3 Seri bağlı dirençlerde eşdeğer direnci bulmak için tüm dirençler toplanır. Yani eşdeğer direnç; RT=R1+R2+R3 Akımları eşit olan seri bağlı
Ali Celebi