Ayarlı DirençArşiv

Potansiyometreler

Karbon potansiyometreler Karbon potansiyometreler, mil kumandalı veya bir kez ön ayar yapılıp, bırakılacak şekilde üretilmektedir. Ayar için tornavida kullanılır. Bu türdeki potansiyometreye “Trimmer potansiyometre” (Trimpot) denmektedir A: Lineer potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim B: Logaritmik potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim Şekilde gösterilmiş olduğu gibi karbon potansiyometreler. Lineer (doğrusal) veya logaritmik (eğrisel) gerilim ayarı yapacak şekilde üretilir. Şeklin

Trimpot

Elektronik devrelerde ayarı uzun süre değişmeyecek ve tornavida ile ayarlanabilen potansiyometrelere timpot veya trimer potansiyometre denilmektedir. Bir trimpot üç adet bacağa sahiptir. Gerilim bölücü olarak kullanıldığında genellikle trimpotun bir bacağı besleme voltajına, diğer bir bacağı toprağa bağlanır ve hareketli bacağı da çıkış almak için kullanılır.  Eğer trimpot değişken direnç olarak kullanılacak ise değişken uç toprak

Potansiyometre Nedir ?

Ana direnç üzerinde gezen, döner bir mil veya doğrusal bir sürgü vasıtasıyla direnç değeri değiştirilebilen/ayarlanabilen elektriksel rezistansa potansiyometre denir. Kullanıldıkları elektrik devresindeki gerilimi bölerler. Potansiyometre Nedir ? Potansiyometreler genellikle üç bağlantı terminallidir. Üç bağlantı terminali A, W, B diye adlandırılırsa, A-B potansiyometrenin toplam direncidir ve ayarlanamaz. W ucu gezer sürgünün bağlı olduğu uçtur. A-W ve W-B direnç

Potansiyometre Nedir?

Potansiyometre, dışardan fiziksel müdehalelerle değeri değiştirilen dirençlerdir. Potansiyometrelerin daha güçlü daha yüksek akım değerine sahip olana reosta denir. Potansiyometreler daha çok karbon veya karbon içerikli direnç elemanlarından yapılır. Reosta ise krom-nikel direnç tellerinden yapılır. Potansiyometre devrelerde akımı sınırlamak ya da gerilimi bölmek amacı ile kullanılır. Potansiyometre (Pot olarak da adlandırılır). Ayarlama işlemi potansiyometre üzerindeki ayar kolu (şaft) aracılığıyla yapılır. Böylece elektronik cihazlarda elektirik seviyesinin kullanıcı aracılığıyla ayarlanması istenen her

AYARLI DİRENÇLER

Devre akim ve gerilimini degistirebilmek amaciyla kullanilan degerinin ayarlanabildigi dirençlere ayarli direnç denir. Üç uçlari bulunur ve genellikle orta uç hareketli olup, iki dis uç arasindaki direnç degerini degistirecek sekilde imal edilirler. Dis uçlardan biri referans alindiginda hareketli uç, ayarlanabilir direnç degerini sifir ile maksimum arasinda degistirir.   Potansiyometreler (Pot) : Devre direncinin çok sik

Potansiyometreler

Potansiyometreler üç uçlu ayarlı orta uç, direnç üzerinde gezinebilir Potansiyometreler yine belirtilmiş olduğu gibi direnç değerinin değiştirilmesi yoluyla gerilim bölme, diğer bir deyimle çıkış gerilimini ayarlama işlemini yapar.Potansiyometre Çeşitleri:Potansiyometreler aşağıdaki üç grup altında toplanabilir.Karbon PotansiyometrelerTelli PotansiyometrelerVidalı PotansiyometrelerKarbon PotansiyometrelerKarbon potansiyometreler, mil kumandalı veya bir kez ön ayar yapılıp, bırakılacak şekilde üretilmektedir. Ayar için tornavida kullanılır. Bu

Ayarlı Dirençler

Yapıları:Ayarlı dirençler, direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması veya istenilen bir değere ayarlanması gereken devrelerde kullanılırlar.Karbon, telli ve kalın film yapıda olanları vardır.Aşağıda çeşitlerini anlatırken yapıları da daha geniş olarak anlatacağım. Çeşitleri:Ayarlı dirençler iki ana gruba ayrılır:Reostalar Potansiyometreler ReostalarReostalar, sembollerinden de anlaşıldığı gibi iki uçlu ayarlanabilen dirençlerdir. Bu iki uçtan birine bağlı olan kayıcı uç, direnç üzerinde gezdirilerek,

Reosta

Yüksek (1amper ve üzeri)akım ayarı amacı ile kullanılan ayarlı dirençler olup yalıtkan bir gövde üzerinde direnç teli sarılarak iki sabit uç cıkarılır. devreye bağlanırken bir sabit ve bir hareketli uç olmak üzere iki uç kullanılır. Karbon veya telli olarak imal edilir. Sürekli direnç değişimi yapan reostalar olduğu gibi, kademeli değişim yapan reostalarda vardır. Reostanın başlıca

Ayarlı dirençlerin direnç değişim karakteristikleri

Ayarlı dirençler, kullanılacakları devreye göre üç ayrı özellikte üretilirler.

Ayarlı direnç çeşitleri

Direnç değerleri, dairesel olarak dönen bir mil ya da sürgü kolu aracılığıyla değiştirilebilen elemanlara potansiyometre denir. Şekilde potansiyometre sembolü, potansiyometrenin iç yapısı ve potansiyometre örnekleri verilmiştir.
Ali Celebi