ElektronikArşiv

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

Temel Devre Kanunları Konusunu inceledinizmi ? SORU 1) Şekildeki devrenin eşdeğer direncini bulup, devrenin ana kol akımını hesaplayınız. ÇÖZÜM ) Rs1 = R4 + R5 = 19 + 5 = 24 ohm Rp1 = (R3.Rs1) / ( R3+Rs1) = (24. 8) / (24 + 8 ) = 6 ohm Rs2 = R2 + Rp1 = 15

Frekans Nedir ?

FREKANS Bir saniye içerisinde oluşan saykıl sayısına frekans denir. “ f “ harfi ile gösterilir. Frekansın birimi Hertz’dir.(Hz)            F = 1 / T Dünya genelinde ülkelerin şebeke frekansları 50 veya 60 hertz dir. Ülkemizde şebeke frekansımız 50 hertz dir. Bu şu anlama gelir: 1 saniye (T) içerisinde elektrik 50 saykıl oluşturur.100 adet de alternans oluşturur.

Temel Elektrik Kavramları

a) Elektrik Nedir? Bütün cisimler moleküllerden veya atomlardan meydana gelmiştir. Yani bir cismi parçalara ayıracak olursak sonunda o cismin özelliğini taşıyan en küçük parçanın bir molekül veya bir atom olduğunu görürüz. Atom ise merkezdeki çekirdek ve bunun etrafında süratle dönen elektronlardan oluşmuştur. Bazı cisimlere ait atomların dış yörüngelerinde bulunan elektronlar ısı, manyetik alan, kimyasal reaksiyon

Elektriği Kim Buldu?

Eski Yunanlılar, kehribarın bir kürk parçasına sürtülmesi sonucunda kuştüyü gibi hafif cisimleri çekme özelliği kazandığını gözlemlemişlerdi. Elektriği ilk olarak ciddi anlamda inceleyen bilim adamı William Gilbert, 16. yüzyılın sonlarında, statik elektrikle manyetizma arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yaptı. Elektrik yüklerinin eksi ve artı olarak belirlenip adlandırılmasına da gerçekleştirdi. 1767’de Joseph Priestley, elektrik yüklerinin birbirlerini, aralarındaki uzaklığın

Elektrik Nedir ?

Elektrik, serbest ortamda bulunan elektronların çekim alanı oluşturarak bir noktaya doğru toplanması sonucunda oluşan enerji biçimidir. Veya bir madde içerisindeki elektron parçacıkların hareketi ile oluşan bir enerji çeşididir. Tüm maddeler atomlardan oluşmaktadır. Atomlar ise merkezinde çekirdek bulunan ve çekirdek etrafında hızla dönen elektron, proton vb. gibi maddelerden oluşur. Atom içerisinde en dış kısımda bulunan elektronlar

GPR (Ground Penetrating Radar)

GPR kullanılırken objeye gönderilerek buradan yansıyan dalgadan elde edilen elektromanyetik dalga içindeki veri bilgisi antene gönderilir ve bu bilgiler PC de toplanarak değerlendirilir. Teknik olarak GPR cihazları 80-1200 Mhz arasında çalışan cihazlardır. Bu değerlere göre yüksek frekanslar dalga boyu daha düşük olacağı için derinliği az olan yüzeylerde , düşük frekans değerleri ise dalga boyu daha

Dalga boyu

Dalga boşlukta ve madde içinde yayılabilen ritmik bir olaydır. Bir iple yaratılan dalga, bir tepe ve bir vadiye sahiptir. Tepeye karın, vadiye ise çukur adı verilir. Her dalga belli bir dalgaboyuna sahiptir. Bir karından bir karına olan toplam mesafeye bir dalgaboyu adı verilir. Aynı şekilde bir çukurdan, diğerine olan mesafede aynıdır. Teknik açıdan radyo dalgaları

Meslektaşlarımız

Yakında … Meslek Liseleri Mühendislik Fakülteleri

Alternatif Akım niçin Doğru Akıma çevrilir?

Elektrik enerjisinin üretildiği yerden tüketilecek yerlere ekonomoik olarak iletmek için yüksek gerilim halinde verilmesi gerekmektedir.Yüksek gerilimi doğru akım makinelerinde belirli bir değerden sonra üretemeyiz.Alternatif akımın generatörlerde üretilmesi ,trafolar ile yükseltilip-alçaltılması DC ye göre kat kat daha kolay ve ucuzdur.Bunun için alternatif akım kullanılacak yere kadar getirilir ve orada doğrultmaçlar veya generatörler aracılığıyla Doğru akıma çevrilip

0-30 V KISA DEVRE KORUMALI GÜÇ KAYNAĞI

Şebeke geriliminden DC gerilim sağlayan devrelere “Güç kaynağı” denir. Güç kaynağı 4 ana bölümden oluşur. A-) AC/AC dönüştürücü (Transformatör) B-) AC/DC dönüştürücü (Doğrultma devresi) C-) Filtre Devresi (Kondansatörlü) D-) Regüle Devresi (Zener Diyotlu) Temel bir güç kaynağı katmanları: DEVRENİN ÇALIŞMA PRENSİBİ Şebekeden alınan 220V’luk gerilimi 30V’a düşüren devre elemanına transformatör denir. Transformatörümüz 12V veya 24V
Ali Celebi