Sayısal ( Dijital ) ElektronikArşiv

10 LED YÜRÜYEN IŞIK DEVRESİ

4017 sayıcı entegresinin, sayım yapabilmesi için 13 nolu ayağı (Clock Enable) ile 15 nolu ayakının (Reset) besleme geriliminin şase ucuna bağlı olması gerekir. Devrede, her bir clock palsinde çıkışlardan biri sıra ile aktif hale gelir. En son pals devreyi başlangıç konumuna getirerek sayımı tekrar ilk LED’den başlatır.

000-999 TTL SAYICI

Devre, TTL ailesine ait olan 7490 sayıcı ve 7447 BCD kod çözücü entegreleri kullanılarak düzenlenmiştir. Girişine uygulanan saat palsine bağlı olarak 0…9 arası sayıcı olarak düzenlenmiş herbir grup arda arda bağlandağı için 000…999 arası sayar. Devre girişine fototransistör veya manyetik sensör gibi algılayıcılar bağlanırsa devre, devir sayıcı v.b olarak kullanılabilir.

Lojik Entegre

Entegre devreler bir çok sistemin bir araya gelerek bir bütün oluştumıasından meydana gelmiştir. Entegreler; elektronik devrelerde kullanılan transistör, direnç,kondansatör ve diyot gibi devre elemanlan içeren ve yonga adı verilenyan iletken bir kristaldir. Bu elemanlar yonga içerisinde birbirlerinebağlanarak bir devre oluştururlar. Oluşan bu devrenin uygun yerlerindendışarıya bacaklar (pinler) çıkanlır. Daha sonra yonga metal veyaplastik bir kılıflakaplanarak

Hexadecimal (Onaltılı) Sayı Sistemi

1960‘ larda Latin alfabesinin ve noktalama, kontrol, matematik vs. işaretlerin genel amaçlı bilgisayarların alfabesine girmesiyle; bilgi ölçme ve temsil birimi olarak byte (8 basamaklı ikili kod) kabul edilmiştir. Bundan sonra 8 / 3 = 2,66 tamsayı olmadığı için 8′ li sayıların bellekte yerleştirilmesi ve incelenmesi zorlaşmış, buna karşılık olarak  iki rakamı tam bir byte’ da

Oktal (Sekizli) Sayı Sistemi

Sayısal Sistemler her ne kadar ikili sayı sistemini kullansalar da bir tasarımcı için binary (ikili) sayılarla işlem yapmak zahmetli bir işlem olduğundan farklı sayı sistemlerinin kullanımı tasarımcılar arasında yaygınlaşmıştır. Kullanılan bu sayı sistemlerinden Sekizli (oktal) Sayı sisteminin tabanı sekiz olup 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamları bu sayı sisteminde kullanılır. İşlemci yalnız

Binary (İkili) Sayı Sistemi

Binary (İkili) Sayı sisteminin tabanı 2’ dir. Ve bu sistemde sadece “0” ve “1” rakamları kullanılmaktadır. Binary (ikili) Sayı sisteminde bulunan her ‘0’ veya ‘1’ rakamları BIT (Binary Digit) adı ile tanımlanır. Decimal (onlu) sayıları, sadece iki rakamdan oluşan Binary (ikili) sayılarla tanımlayabilmemiz, sayısal sistemlerin iki voltaj seviyesini kullanarak farklı büyüklüklerin tanımlanmasının anlaşılmasını sağlamaktadır. İkili

Decimal (Onlu) Sayı Sistemi

Decimal (onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığımız 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rakamlarından oluşur. Decimal (onlu) Sayı sisteminde her sayı bulunduğu basamağa göre değer alır. Sistemin tabanı 10’ dur. Örnek 1 042.203.005 Sayısını analiz edelim; 5×100 = 5 0x101 = 0 0x102 = 0 3×103 = 3.000 0x104 = 0

Analog ve Sayısal Elektronik Sistemler

Elektronik sistemler analog ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe karşılığı ‘Sayısal’ olan ‘Dijital’ terimi, Latince “digitus = parmak” sözcüğünden türetilmiş olup, ‘parmakla sayılabilir’ anlamında kullanılan ‘digital’ teriminin okunuşudur. Analog terimi ise Yunanca “benzer” sözcüğünden gelen, örneksel benzetim anlamında kullanılan ifadedir. Suyun debisi ve basıncının, elektrikteki gerilim ve akıma benzemesi veya ev ve iş yerlerinde

Kare Dalga

Kare dalga işareti özellikle elektronik mühendisleri için çok önemli bir işarettir. Kare dalga herhangi bir anda iki farklı değerden birini alabilen periyodik bir işarettir. Yukarıdaki örnekte bu iki farklı değer 5V ve 0 V olarak verilmiş. +10A -10A veya herhangi iki farklı büyüklük de olabilirdi. Görüldüğü üzere kare dalga her şeyden önce periyodik bir işarettir.

Multiplexer – Demultiplexer

Multiplexer ( Mux ) ve Demultiplexer ( Demux ) devreleri dijital elektronikte veri iletişim işlemlerinde çok yaygın olarak kullanılan bileşimsel ( Combinational ) devrelerdir. Multiplex “çoktan bire”, demultiplex ise “birden çoğa” anlamına gelir. Aşağıdaki şekilde Multiplex ve Demultiplex işlemlerinin mekaniksel eşdeğeri görülmektedir. Bir Multiplex ve Demultiplex işlemlerinin mekaniksel eşdeğeri Şekilde 1 numaralı seçili anahtarların açık
Ali Celebi