HoparlörArşiv

Kulaklıklar

Kulaklıklarda hoparlörler gibi elektriği sese çeviren trandüserlerdir. Ancak, kulakta tek eleman kullanma mecburiyeti olduğu için, frekansların arzu edildiği gibi ayırımı mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de ses kalitesi hakkında istenilen ayarlama yapılamamaktadır. Kulaklıklar bas sesleri genelde, istenilen kalitede verememektedirler. Ancak, taşınabilir olması nedeniyle, portatif cihazlarda, eğitim amacıyla, telefon ve telsiz haberleşmesinde ve benzeri hizmetlerde bir takım

Hoparlörlerin Seri ve Paralel Bağlanması ve Empedans Uygunlaştırma

Hoparlörlerin iki tür ihtiyaç nedeniyle seri ve paralel bağlanmaları gerekebilir. Bir hoparlör kabininde tiz ve baz sesler için ayrı hoparlörlerin kullanılması gerektiğinde. Tek yükselteçten yararlanarak değişik yerlerde yayın yapılması gerektiğinde. Bütün bu bağıntılarda şu noktaya dikkat etmek gerekir: Hoparlörlerin toplam empedansı, yükseltecin çıkış empedansına uygun olmalıdır. Toplam empedans çok küçük olursa, yükselteç kısa devre durumuna

Hoparlörlerin Distorsiyonu

Aşağıda belirtilen hususlardan dolayı ses yayınında distorsiyon oluşmaktadır.  Mambran kağıdının homojen olmayışı.  Mambranı tutan askı malzemesinin homojen olmayışı.  Hoparlör empedansının yükselteç çıkış empedansına uygun olmaması.  Elektriksel AC beslemenin distorsiyonlu olması.  Bobinin sabit mıknatıs eninden daha geniş veya daha dar olması. Şekil 1 ‘de bobinin sabit mıknatıs eninden daha geniş ve daha dar olduğu durumlar gösterilmiştir. Distorsiyon

Hoparlörlerin Güç Karakteristikleri

Hoparlörlerin gücü, yarattığı ses basıncına (milibar – mbar) veya ses şiddetine (desibel – db) göre ölçülür. Bu da bobine verilen elektriksel güce bağlıdır. Şekil 1 ‘de, aynı hoparlörün, herhangi bir yere monte edilmemiş halinde ve dik konumda iken, değişik frekanslarda, ön ve arka yüzleri yönünde yapılan ölçümler ile oluşturulmuş güç karakteristik eğrileri verilmiştir. Bunlar değişik yönlerde,

Hoparlörlerin Empedans Karakteristikleri

Hoparlörün empedans karakteristiği, empedanslarının frekansa göre değişimini gösteren bağıntıdır. Hoparlörlerin bütün frekans bandındaki empedansları biraz karışıktır. Zira frekans bandının her tarafındaki empedans görüntüsü aynı değildir. Burada en tipik bölüm olan Alçak Frekans bölgesindeki durum incelenecektir. Alçak frekanslardaki hoparlör elektrik devresinin eşdeğeri Şekil 1 (a) ‘da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi bobinin bir “R” DC direnci, bir de

Hoparlörlerin Frekans Karakteristikleri

Bir hoparlörün kalitesi hakkında en iyi fikri Frekans Karakteristiği verir. Hoparlörden bütün ses frekansı bandını aynı güçte ve distorsiyonsuz vermesi istenir. Ancak bu mümkün olmamaktadır. Şekil 1 ‘de mambram çapı 10 cm olan bir hoparlörün frekans karakteristiği verilmiştir. Görüldüğü gibi, 10 KHz ‘in üstünde ve 100 Hz ‘in altında ses şiddeti birden düşmektedir. Bu nedenle kaliteli

Dinamik Hoparlörler

Hoparlörün çalışma prensibi dinamik mikrofonlara çok benzer. Bir elektromagnetik etki hareketi verir. Bu nedenle adına Dinamik hoparlör denmiştir. Ancak, bütün hoparlörler Dinamik karaktere sahip olduğundan her defasında “Dinamik” kelimesini kullanmaya gerek duyulmamaktadır. Çalışma prensibi şöyledir: Bir sabit mıknatıs üzerine, ileri-geri hareket edebilen bir bobin yerleştirilmiştir. Bu bobin, dayanıklı özel bir kağıttan yapılmış olan, huni şeklindeki

Mikrofonlar

Mikrofonlar sesi elektriğe çeviren elektronik aletlerdir. Sesin Elektriğe Çevrilmesi Sesin elektriğe çevrilmesi, sesin havada yarattığı akustik dalgadan yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi, ağzından çıkan veya herhangi bir şekilde yayınlanan ses havada basınç değişimi yaratmakta ve bu basınç değişimi, suya atılan taşın yarattığı dalgaya benzer şekilde, havada bir dalga iletimi şeklinde yayılmaktadır. Hava basıncının

Hoparlör Nedir ve Çeşitleri

Hoparlörün yapısı, çeşitleri, hoparlör kolonları, kabin filtreleri, hoparlörde polarite ve hoparlörün sağlamlık konrolünün nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar. Hoparlörler Elektriksel sinyalleri insan kulağının duyabileceği ses sinyallerine çeviren elemanlara hoparlör denir. Hoparlör çeşitleri ve özellikleri şöyledir: a. Dinamik (hareketli bobinli) hoparlörler Resimde görüldüğü gibi dinamik hoparlörler, bobin, mıknatıs, kon (diyafram) gibi elemanların birleşiminden oluşmuştur. Bu elemanlarda demirden

88-108 MHZ MİKROFON FM VERİCİ DEVRESİ

9 Volt pille çalışabilen 88-108Mhz’de çalışan FM mikrofon devresi, 3 transistörlü olduğundan ufak bir alana yapılabiliyor Q1 mikrofon preafisini, Q2 Fm osilatörünü, Q3 transistörü ise RF çıkış katını oluşturan transistörlerdir, bu devreyi diğerlerinden ayıran özellik frekansının stabil olması ve kayma yapmaması, daha basit yapıda olan mikrofon fm vericiler ses şiddetine göre frekansda kayma yaptığından radyo
Ali Celebi