Temel ElektronikArşiv

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

Temel Devre Kanunları Konusunu inceledinizmi ? SORU 1) Şekildeki devrenin eşdeğer direncini bulup, devrenin ana kol akımını hesaplayınız. ÇÖZÜM ) Rs1 = R4 + R5 = 19 + 5 = 24 ohm Rp1 = (R3.Rs1) / ( R3+Rs1) = (24. 8) / (24 + 8 ) = 6 ohm Rs2 = R2 + Rp1 = 15

Elektronik devre yaparken neden hata yapıyoruz ?

PC ile güç kaynağımız arasındaki şase irtibatını unutuyoruz. Osilaskop şasesini devremizin şasesi ile irtibatlandırmayı unutuyoruz. Entegrelere 100nF voltaj uçlarına kondansatör eklemeyi unutuyoruz. Pasif elemanlardan geçecek gücü hesaplamayı es geçiyoruz. Isınma değerlerine uygun plaket kullanmayı es geçiyoruz. ESD önlemlerini önemsemiyoruz. Güç kaynağımızın akım limiti ayarını , ya kullanmıyoruz. yada ayarlamayı  unutuyoruz. Yanlışlıkla pic mikroişlemcisinin VCC ucuna

Radyo ve TV Yayınlarında Kullanılan Bant ve Frekanslar

  Bant Kanal Bant Başı Res. Taş. Ses Taş. Bant Sonu Uzun Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz LF 148.5 KHz – – 283.5 KHz Orta Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz MF 526.5 KHz – – 1606.5 KHz Kısa Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz HF 5.950 MHz – – 26.100 MHz VHF-1 Bant

Kirchhoff kanunları örnek sorular

Soru 1: Birçok elektronik devrede simetrik güç kaynağı kullanılır: Yukarıdaki devre ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap veriniz. A ile toprak arası gerilim nedir? B ile toprak arası gerilim nedir? A ile B arası gerilim nedir? B ile A arası gerilim nedir? Cevap: A ile toprak arası gerilim +15V B ile toprak arası gerilim -15V A

Şimşek ve Yıldırım Olayları :

Nötr haldeki maddeler temas (sürtünme ve dokunma) ya da etki ile elektriklenebilirler. Şimşek ve yıldırım olayları elektriklenme sonucu atmosferde meydana gelen doğa olaylarıdır. Güneş`in ısı etkisiyle yeryüzündeki deniz, göl, akarsu, baraj veya topraktan buharlaşan su buharı, atmosferin troposfer tabakasında birikerek bulutları oluştururlar. Atmosferdeki bulutlar rüzgarın etkisiyle hareket ederken (bulutlardaki su taneciklerinin hava moleküllerine sürtünmesi sonucu)

ELEKTROSKOP

Bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını, cisim yüklü ise yükünün cinsinin ne olduğunu belirlemek için kullanılan araçlara elektroskop denir. Elektroskopta metal (iletken) bir topuz, topuza bağlı olan metal (iletken) bir çubuk ve çubuğa da bağlı olan metal (iletken) yapraklar bulunur. Elektroskopta cisimlerin yükleri, yaprakların durumuna ve hareketine göre belirlenir. Elektroskobun uygulamaları 1. Nötr bir elektroskoba

GENLİK MODÜLASYONU VE FREKANS MODÜLASYONUNUN ÖZELLİKLERİ

Frekans modülasyonu (frequency modulation – FM), taşıyıcı dalga frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir. Frekans modülasyonu, genlik modülasyonundan daha günceldir. Günümüzde, ticari amaçla yayın yapan FM vericiler 87,5 MHz -108 MHz arasında yayın yaparlar. Genlik modülasyomı ile yayın yapan A-M vericilerde orta, uzun ve kısa dalgalar kullanılır. Orta dalgadan yayın yapan A-M

FM ve AM Modülasyonu

FM yani Frekans Modülasyonu ve AM yani genlik modülasyonu, sinyallerin ya da bilgilerin uzak mesafelere kablosuz olarak elektromanyetik dalgalar aracılığı ile gönderilmesine olanak sağlayan iki çeşit transfer tekniğidir.  Modüle edilmiş bilgi sinyalleri yüksek bant bölgesinde(Yüksek frekanslı) bulunmasından bu sinyalleri iletmek için gereken antenler daha küçük boyutludur. c = λ.f (c: ışık hızı, f: sinyal frekansı, lamda ise dalga boyunu belirtir)

Akım, Gerilim, Direnç ve Güç İlişkisi

Bir devrede hareket eden elektronların sayısına akım denir ve akım amper olarak ölçülür yani birimi amperdir. Elektronlara basınç yapan gerilimdir ve gerilimin birimi de volttur. Türkiye’de evlerimize gelen gerilim 220 V’tur. Eğer akım ve gerilimi biliyorsanız tüketilen elektrik gücünü watt biriminde bulabilirsiniz. Farz edelim evinizde kullandığınız elektrikli sobayı prize sokuyorsunuz ve sobanın çektiği akımı ampermetre

Akımı Nedir? ve Akım Çeşitleri

Elektrik Akımı Nedir? Elektronlar negatif (-) yönden pozitif (+) yöne doğru hareket etmektedir. Elektronların bu hareketine elektrik akımıdenmesine rağmen elektrik akımı ise elektron akışının tersi yönde olarak pozitif (+) yönden negatif (-) yöne doğru hareket etmektedir. İşte elektronlar arasında gerçekleşen bu enerji aktarımına akım denilmektedir. Elektrik akımı birimi ise Amper olarak ifade edilmektedir. Amper Nedir?
Ali Celebi