… Nedir ?Arşiv

Radyo ve TV Yayınlarında Kullanılan Bant ve Frekanslar

  Bant Kanal Bant Başı Res. Taş. Ses Taş. Bant Sonu Uzun Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz LF 148.5 KHz – – 283.5 KHz Orta Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz MF 526.5 KHz – – 1606.5 KHz Kısa Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz HF 5.950 MHz – – 26.100 MHz VHF-1 Bant

Akımı Nedir? ve Akım Çeşitleri

Elektrik Akımı Nedir? Elektronlar negatif (-) yönden pozitif (+) yöne doğru hareket etmektedir. Elektronların bu hareketine elektrik akımıdenmesine rağmen elektrik akımı ise elektron akışının tersi yönde olarak pozitif (+) yönden negatif (-) yöne doğru hareket etmektedir. İşte elektronlar arasında gerçekleşen bu enerji aktarımına akım denilmektedir. Elektrik akımı birimi ise Amper olarak ifade edilmektedir. Amper Nedir?

Kondansatör ve Denklemleri

Kondansatör iki plaka arasında oluşan elektrik alan ile elektrik enerjisini tutan pasif bir devre elemanıdır. Bu elemanın karakteristiği direncin aksine zamana göre değişiklik göstermektedir. Bu neden kondansatörün t=0 başlangıç anı, şarj-deşarj olduğu t=0->t anına kadar geçen süre ve şarj olduktan sonraki gösterdiği karakteristikler birbirinden farklıdır. Şekilde görüldüğü gibi kapasite üzerine herhangi bir V potansiyeli uygulandığında

Alternatif Akım

Elektrik santrallerinde döner elektrik makinaları alternatif akım, yani sinüsoidal akım üretirler. Bu akımın üretilmesi Faraday Yasası’na dayanmaktadır. Faraday Yasası’na göre bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende bir gerilim endüklenir. Buna göre manyetik alan ve ve iletkenlerden oluşan bir sistemde bu büyüklükten birinin sabit, diğerinin hareketli olması gerekir. Şekil 1: Temel sinüsoidal gerilim üretme

GND Nedir ?

GND Nedir GND, İngilizce ground kelimesinin kısaltmasından türemiştir, GND – eksi bağlantısının yapılacağı bölümdür -V ya da direkt “-” bazı devrelerde nadiren VSS yazabilir ya da entegrede VSS yazar . bağlantıda GND açılımı “ground” toprak, şase olarak da ismi geçer. Fakat devre şemalarında GND bağlantısnın farklı sembolleri var buda elektroniğe yeni başlayan kişilerin kafasını karıştırıyor örnek devreler ile durumu anlatayım.. Örnek-1 Şemada gördüğünüz gibi ters T şeklinde simge

Akümülatör Nedir?

Kimyasal enerjisine çeviren ve elektrik enerjisine çeviren ve elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirecek depo eden araçlara akümülatör denir. Bir akümülatörden elektrik enerjisi alındığında, elektrolit ve elektrotlarda bazı kimyasal değişiklikler olur, ve bir müddet sonra Emk’i düşer.Bu akümülatörden ters yönde bir akım geçirildiğinde elektrolit ve elektrotlarda kimyasal değişiklikler olur ve akünün Emk’i yükselir. Kurşunlu Akümülatörler: Yapılışları:

Akım – Amper Nedir ?

ELEKTRİK AKIMI ( I ) İletken bir cismin kesitinden geçen serbest elektron miktarına Akım denir. Başka bir deyişle elektrik akımı serbest elektronların iletken madde içinden akmasıdır. Elektrik akım şiddet birimine Amper denir.Kısaca “I” ile gösterilir. Elektrik enerjisi kaynakları(pil, batarya) devreye akım sağlar.Yani yükleri hareket ettirir. Elektrik akımı negatif (-) yüklerin hareketinden kaynaklanır. Elektrik akımının yönü,

Sigorta nedir?

Sigorta nedir? Devreden geçen akım belli bir değerin üzerine çıktığı durumlarda geçen akım, işletme açısından tehlikelidir. Elektrik devresini kendiliğinden açan bir elemana ihtiyaç vardır. Elektrik sigortası, devreden geçen akımın belli bir değerin üstüne çıkmasını engelleyerek devre elemanlarının ve devreye bağlı alıcıların zarar görmesini meydana gelebilecek kaza ve arızalara karşı koruma sağlayan açma elemanlarına “sigorta” denir.

Faz kayması nedir ?

İki alternatif dalga arasındaki faz kayması, bu dalgalar arasındaki faz farklılığından kaynaklanır. Genellikle bu faz farkı, aynı anda gözlemlenir ve ölçülür, buna karşılık bu farklılık her zaman aynı yerde oluşmaz. İki alternatif ve sinüsoydal dalga arasındaki faz kayması ölçü birimleri : 1-Bir açı ise radyan veya derece ve hatta devir olarak 2-Bir zaman ise saniye

Alternatif gerilim nedir ?

Bir devrede  akım oluşunun sebebi , bu devreye uygulanan gerilimdir. Bilindiği gibi elektrik santrallerde alternatif gerilim olarak üretilir, iletim ve dağıtım hatları yardımıyla bizlerin kullanımına sunulur. Elektrik ile ilgilenenler bilirler ki alternatif gerilim sinüs dalgası biçimindedir. Yani belirli bir periyotta zamanla değişen dalga şeklindedir. Alternatif gerilimin neden sinus dalga biçiminde olduğu ve neden farklı bir
Ali Celebi