Temel Devre KanunlarıArşiv

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

Temel Devre Kanunları Konusunu inceledinizmi ? SORU 1) Şekildeki devrenin eşdeğer direncini bulup, devrenin ana kol akımını hesaplayınız. ÇÖZÜM ) Rs1 = R4 + R5 = 19 + 5 = 24 ohm Rp1 = (R3.Rs1) / ( R3+Rs1) = (24. 8) / (24 + 8 ) = 6 ohm Rs2 = R2 + Rp1 = 15

Kirchhoff kanunları örnek sorular

Soru 1: Birçok elektronik devrede simetrik güç kaynağı kullanılır: Yukarıdaki devre ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap veriniz. A ile toprak arası gerilim nedir? B ile toprak arası gerilim nedir? A ile B arası gerilim nedir? B ile A arası gerilim nedir? Cevap: A ile toprak arası gerilim +15V B ile toprak arası gerilim -15V A

Kaynak Dönüşümü İle Devre Çözümü

Bu yöntemi kullarak devredeki herhangi bir elemana ilişkin akım veya gerilim hesaplanırken, theve ve norton eşdeğer devreleri adım adım birbirine dönüştürülür. Bazı durumlarda bu yöntemle bu yöntemle istenilen sonuca tam olarak ulaşılamayabilir. Fakat oluşan son halde bile devre oldukça basit hale gelmiş olur. Bir örnek ile nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım: Bize verilen çözülmesi gereken devremiz

Theve ve Norton Eş Değer Devreleri

Akım Kaynağı Daha önce gerilim kaynağından bahsetmiştik. Örneğin pil bir gerilim kaynağıdır. Aynı şekilde akım kaynağı da bulunmaktadır. Gerilim kaynağı bağlı devrenizde dirence göre devreden akan akım değeri değişmekteydi. Fakat akım kaynağı devrenize sabit bir akım sağlanmaktadır. Akım kaynakları akımlarını devreye kendi bağlandıkları yönde kabul ettirirler. Yani ters yönde akım akışı olmaz. Fazla zorlanırsa akım

TEORİLER

İLETKEN VE YARI İLETKENLERDE HALL OLAYI KARARLILIK SORUNU VE KAVRAMI PİEZO ELEKTRİK MALZEMELERİN BÜNYE DENKLEMLERİ REZONANS SÜPER POZİSYON TEOREMİ

Süper Pozisyon teoremi

Süper Pozisyon teoremi iki ya da daha fazla kaynağı bulunan doğrusal elektrik devrelerine uygulanır.Doğrusal devre, direncin her zaman sabit kaldığı devredir.Her kaynağın  bir devreden geçireceği akımların veya oluşturacağı gerilimlerin toplamı, o devrenin akımını veya gerilimini verir.Bu yöntem uygulanırken, devredeki kaynaklar sıra ile devrede bırakılarak , diğerleri devreden çıkartılır. Kaynakları devreden çıkartırken, kaynak gerilim kaynağı ise

Temel Devre Kanunları

Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde hesaplar ve çok basit kurallar.. Temel kanunlardan bizi ilgilendirenler şunlardır: 1-) Ohm kanunu 2-) Joule kanunu 3-) Kirchhoff kanunu 4-) Norton teoremi 5-) Thevenin  teoremi 6-) Süper Pozisyon teoremi

Ohm kanunu

Ohm kanunu nedir ? veya Ohm yasası nedir ? Ohm kanunu veya Ohm yasası; 1827 yılında Georg Simon Ohm tarafından bulunmuştur. Elektrik devrelerinde Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantı mevcuttur. Voltaj, Akım ve Direnç arasında bir bağlantının bulunduğu bu elektrik devresinde iki nokta arasındaki bir tel üzerinden geçen akım potansiyel farkla yani geçtiği alanla doğru,

Kirchhoff Kanunu

Doğrusu Kirchhoff Kanunu dur . Ancak birçok kaynakta Kirşof veya Kirchoff  Kanunu / yasası olarakda geçer. 1845 yılında Alman fizikçi Gustav Robert Kirchhoff tarafından kendi adı ile anılan iki yasa geliştirmiştir. kirchhoff kanunları örnek sorular 1 . Kirchhoff Akımlar Kanunu (Birinci Kirchhoff Kanunu) Paralel olarak bağlanmış dirençlerin üzerinden geçen akımların toplamı, devreden geçen toplam akıma eşittir. IT

Joule Kanunu

James Prescott Joule 1818 ile 1889 yılları arasında yaşamış bir İngiliz Fizikçidir. Esasen Isı enerjisi ile Mekanik enerjinin eşdeğer olduğunu göstermiştir ve “Joule” adı enerji birimine verilmiştir. Bizi ilgilendiren Joule Kanunu şöyledir: “Bir iletkenden bir saniyede geçen elektriğin verdiği ısı: iletkenin direnci ile, geçen akımın karesinin çarpımına eşittir”. W = R x İ2    dir. Esasen
Ali Celebi