Op-Amp

Gerilim Kontrollü Osilatör

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Gerilim Kontrollü Osilatör DC çıkış voltajı ile kontrol edilebilen osilatörlere, gerilim kontrollü osilatör (VCO – Voltage Controlled Oscillator) adı verilir. Şekil 1 ‘deki devre, Vi giriş voltajı ile frekansı kontrol edilebilir bir …

Devamı »

Gerilim Regülatörü

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Gerilim Regülatörü Şekil 1 ‘deki devreye, regüle edilecek gerilim, Vi olarak OP-AMP ‘ın +V ucuna uygulanır. -V ucu ise şaseye irtibatlandınlır. Vi gerilimi devreye uygulandığında Vo işareti pozitifleşmeye başlar. Vo< VZD olduğu …

Devamı »

Logaritmik Yükselteç

Şekil 1 – Logaritmik Yükselteç OP – AMP ile gerçekleştirilen logaritmik yükselteçler, analog bilgisayarlarda matematiksel işlemleri gerçekleştirmede kullanılır. Şekil 1 ‘deki, logaritmik yükselteç aynı zamanda faz çeviren yükselteç yapısındadır. Geri besleme elemanı olarak bir transistör kullanılmaktadır. Burada, …

Devamı »

Tam Dalga Doğrultmaç

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Hassas Tam Dalga Doğrultmaç Şekil 1 ‘de görülen devrede 1. OP-AMP yarım dalga doğrultmaç, 2. OP-AMP ise toplayıcı devre olarak görev yapar. Şekil 2 – Tam Dalga Doğrultmaç Devresine Ait Dalga Şekilleri Vi …

Devamı »

Yarım Dalga Doğrultmaç

Bilindiği gibi doğrultma işlemini yapan eleman diyoddur. Pratikte kullanılan germanyum diyodun iletime geçme voltajı yani eşik gerilimi 0,2 Volt, Silisyum diyodun ise 0,6 Volt civarındadır. Bir germanyum diyodun iletime geçebilmesi için anodu katoduna göre 0,2 …

Devamı »

Karşılaştırıcı (Comparator)

Şekil 1 – Karşılaştırıcı Devre Şekil 1 ‘deki devre (-) giriş ucuna uygulanan Vref (referans voltajı) sinyaliyle (+} uca uygulanan Vi sinyalini karşılaştırır. İki sinyal arasındaki fark çok küçük olsa dahi 200.000 ile çarpılarak çıkışa aktarılır. Pratikte, …

Devamı »

OP-AMP’LARIN LİNEER KULLANIMLARI

Aslında op-amplar çok önemli entegre devreleridir. Onları birçok değişik kullanımlar için genişletebilirsiniz. Burada birkaç kullanım özet olarak verilmiştir. SES YÜKSELTİCİLER Ön yükselticiler çıkış gücü 50mW’tan daha az olan bu ses yükselticilerdir. Ön yükselticiler oldukça düşük …

Devamı »

Toplar Yükselteç (Summing Amplifier) 

Şekil 1 -OP-AMP ‘ın Toplayıcı Yükselteç Olarak Çalışması Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi devre, faz çeviren (inverting) yükselteç gibi çalışmaktadır. Rf geri besleme direncinden geçen akımı If, R1 direncinden geçen akımı I1, R2 direncinden geçen akıma I2 …

Devamı »

OP-AMP Ders Notları

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER  Öğr. Gör. Bora Döken ( 41 sayfa pdf ) Opamplar ve Uygulama Devreleri Opamp Temel Devreleri ( İngilizce )

Devamı »