Bobin

Endüktans

Bobin doğru akıma karşı devreye enerji verildiği ilk anda nispeten büyük bir zorluk gösterir. Ancak kısa bir süre sonra bu zorluk telin direncinden ibaret olur. Bir bobin uçlarına alternatif akım uygulandığı zaman ise durum böyle …

Devamı »

Nüveli sabit bobinler

Asagida nüvelerine göre sabit bobinlere örnekler verilmistir. Ferit nüveli sabit bobinler: Pirinç, polyester veya demir tozundan yapilmis nüve üzerine sarilirlar.  Yüksek frekansli devrelerde , radyo alici-vericilerinde kullanilirlar. Ferit nüvenin dolu ve hava oluklu olmasina göre …

Devamı »

Şok Bobinli Filtre

Bobinler “L” self endüktansına sahiptirler. Bir bobinden akan akım, bir direnç üzerinden akan akıma göre 90° daha gecikmelidir. Bobinlerin bu özellikleri zıt elektro motor kuvvet  (E.M.K.) üretmelerindendir. Bunun anlamı: Bobinden akım geçerken bu akımı azaltıcı …

Devamı »

Bobinler (Coil)

Sabit Bobinler ve Yapıları Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. Kullanım yerine göre, makara içerisi boş kalırsa havalı bobin, demir bir göbek (nüve) geçirilirse nüveli bobin dı verilir. …

Devamı »

Bobin ve Denklemleri

İndüktörlerde kapasitörler gibi elektrik enerjisini depolayan pasif devre elemanlarıdır. Fakat kapasitörün aksine elektrik enerjisi elektrik alan olarak değil manyetik alan olarak depolamaktadır. Bir tel üzerinden akım geçirildiğinde o tel etrafında bir manyetik alan oluşur, eğer …

Devamı »

Bobinler

        Çeşitli Bobin Resimleri            SMD Bobin Resimleri              Değişik Markaların Açık Şemalarında Bobinlerin Gösterimi                              Değişik Markaların Yerleşim Planlarında Bobinlerin Gösterimi Sabit Bobinler ve Yapıları: Bobin bir yalıtkan makara …

Devamı »

Bobinin Endüktans Değerini Etkileyen Faktörler

Bir bobinin değeri; kullanılan telin kalınlığına, telin nüve üzerindeki tur sayısına, sargı boyuna, mandren (nüve) çapına bağlıdır. Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak basit bir mantıkla aşağıdaki gibi bir formül çıkarta biliriz. Fakat bu L değerinin ayarlanması …

Devamı »

Bobin Ne İşe Yarar?

Elektrik enerjisini manyetik akıya çevirerek depolayabilen devre elemanlarıdır. Bobinlerin en önemli özelliği üzerinden geçen akımın bobin üzerinde gerilim meydana getirmesidir. Bu olaya indükleme adı verilir ve bobinin bu özelliği endüktans olarak adlandırılır. Bu devre elemanları …

Devamı »

BOBİN

Elektronik temel elemanlarının biri de sıkça karşımıza çıkan bobindir. Bobini şu şekilde kısaca tanımlayabiliriz; Nüve adı verilen elemanın üzerine iyi bir şekilde izole edilmiş iletken telin üst üste ya da yan yana sarılması işlemine denir. …

Devamı »

Doğru Akım Devrelerinde Bobin Etkisi

Endüktans (l) bobinin bir özelliğidir ve bobin içinden geçen akımın değişimine karşı koyar. Bobini içinden akan akım bir manyetik alan meydana getirir. Oluşan toplam manyetik alan bobin üzerinde kuzey (N) ve güney (S) kutbunu meydana …

Devamı »