Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

AKIM KAZANCI, çıkış akımının giriş akımına oranı ile bulunur.

Buna, Transfer  karakteristiği denir.

Emiteri ortak bağlantılı yükselteçte DC çıkış akımı “IC“, DC giriş akımı “IB” olduğuna göre; Statik akım kazancı: β =  IC/IB  dir.

Ancak, dinamik akım kazancı ile statik akım kazancı arasında çok büyük fark bulunmamaktadır. Bu nedenle “β” genel olarak, emiteri ortak bağlantılı transistörün akım kazancı olarak kabul edilir.

Hesaplaması yine iki yoldan yapılır:
  1. Giriş ve çıkış ölçü aletlerinden okunan IC ve IB değerleri oranlanır.
  2. 2. bölge karakteristik eğrisinden yararlanılır.

Şekil 1 – Emiteri ortak bağlantıda transfer karakterisitiği

Transfer karakteristiği, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi sıfır noktasına yakın başladığı ve lineer olduğu için, karakteristiğinin herhangi bir yerinde çalışma noktası seçmek mükündür.

Şekilde görülen ICEO akımıbeyz devresi açık iken, yani IB=0 iken, Emiter-Kollektör arasında akan kaçak akımdır. Bu akım ihmal edilebileceğinden, karakteristik eğrisi “0” noktasından geçiyor kabul edilebilir.

Ancak, daha da doğru bir sonuç alabilmek için, küçük değişim (D) değerleri ile hesap yapmak daha uygun olur.

Örneğin:

Akım kazancını, Şekil 1 ‘deki, VC = 2V ‘a göre çizilmiş olan transfer karakteristiğinden yararlanarak hesaplayalım. (Akım değerleri Amper olarak yazılacaktır).

Ki = β = ΔIC/ΔIB = (2,2-1,2)*10-3 / (40-20)*10-6 = 1,0*10-3 /20*10-6 =50 olarak bulunur.

Emiteri ortak yükselteçte akım kazancı 10 ile 200 arasında değişmektedir.

Tags:

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi