Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

“Rg” Giriş direnci, transistörün önemli karakteristik değerlerinden biridir.

Giriş direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür:
  1. Şekil 6.11 ‘de verilen devrede VBE gerilimi ve IB akımı ölçülerek,
    Rg = VBE/IB
  2. Şekil 6.11 ‘de verilmiş olduğu gibi, “VBE – IB” bağıntısını gösteren, giriş karakteristik eğrisi üzerindeki küçük bir değişim (Δ – Delta) aralığındaki ΔVBE gerilimi ve ΔIB akımından yararlanılarak,Rg = ΔVBE / ΔIB    bağıntısı ile hesaplanır.
Şekil 1 – Emiteri ortak bağlantıda giriş karakteristik eğrisi (Ge Transistör)
Küçük Değişimin Alınmasının Nedeni:

Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi karakteristik eğrisi lineer (doğrusal) değilir ve orjinden (sıfır noktası) başlamamktadır. IB akımı Ge transistörlerde de VBE=0,2 Volt ‘ta Si Transistörler de VBE=0,6 Volt ‘ta akmaya başlar. Her iki yoldan yapılacak hesaplamalarda farklı sonuç alınacaktır. Fakat büyük bir fark olmayacaktır. Karakteristik eğrisi hassas bir çalışma sonucu çıkarıldığından daha doğru sonuç verir. Ancak ölçümlerin çok iyi yapılması gerekir.

Hesaplama Örneği:

Şekil 1 ‘deki giriş karakteristik eğrisinden yararlanarak., (Örneğin VCE=4,5V iken) giriş direncinin ne olacağını hesaplayalım;

Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi ölçüm için seçilen bölge, karakteristik eğrisinin mümkün olduğunca doğrusal bölümünde alınacaktır.

Seçilen noktadaki değişimin değeri:

ΔVBE=0,02V     ΔIB=10.10-6  A ‘dır. Bu değere göre,

Rg = ΔVBE / ΔIB = 0,02 / 10.10-6  dan   Rg=2000W  olarak bulunur.

Emiteri ortak bağlantıda giriş direnci, transistörden transistöre ve besleme durumuna göre 200 ila 2000 Ohm arasında değişmektedir.

Tags:

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi