Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Gerilim İkileyiciler

Gerilim ikileyiciler, Şekil 1(a) ‘da görüldüğü gibi iki diyot ve iki kondansatörden oluşmaktadır.
Kondansatörler birbirine seri ve yük direncine paralel bağlı olduğundan, şarj gerilimleri toplamı AC gerilimin tepe değerinin iki katı olmaktadır.
Kondansatörler ihtiyaca göre 50-500 µF arasında seçilebilmektedir. Kapasite büyüdükçe daha kararlı bir çalışma sağlanmaktadır.

Gerilim İkileyicinin Çalışma Prensibi:

Gerilim ikileyicilerin çalışması üç aşamada tamamlanır:
  1. AC gerilimin pozitif ilk alternansında: Şekil 1(b) ‘deki gibi, A girişi (+), B girişi (-) olduğundan, D1diyotu iletime geçmekte ve devre C1 kondansatörü üzerinden tamamlanmaktadır. Böylece C1kondansatörü AC gerilimin tepe değerine eşit gerilimle şarj olur. Kondansatörün (+) ve (-) kutupları şekilde görüldüğü gibidir.
  2. AC gerilimin negatif alternansında: Şekil 1(c) ‘de görüldüğü gibi, B girişi (+), A girişi (-) iken D2 diyotu iletime geçmekte ve C2 kondansatörü şarj olmaktadır. C2 kondansatörünün kutupları da şekilde görüldüğü gibidir.
  3. AC gerilimin ikinci pozitif alternansının düşüşe geçişi sırasında: Kondansatörler Şekil 1(d) ‘de görüldüğü gibi RL yük direnci üzerinden deşarj olur.
    Şarj akımını sınırlamak için girişe 50-100 Ohm arasında bir Rs direnci bağlanabilir.

sekil5.25(c,d)

Şekil 1 – Tam dalga gerilim ikileyici (Duplör)

Kondansatörlerin iki ucu arasındaki gerilim:

Bilindiği gibi, AC ölçü aletleri efektif değerleri ölçer.
Örneğin, bir AC ölçü aleti ile ölçülerek 220V ‘un maksimum değeri;
Vm=1,414*Vef  bağıntısına göre,  Vm=1,414*220=311,08V ‘tur.

Kondansatör de tepe değeri ile şarj olduğundan, şehir gerilimi ile şarj olan bir kondansatörün iki ucu arasında 311,08 Volt bulunur.

Böylece gerilim ikileyicinin çıkışında: VL = 2*311,08 = 622,16Volt olur …

Ancak, kondansatörlerin çabuk deşarj olmaları nedeniyle C kapasitesinin büyüklüğüne göre, AC gerilimin efektif değeri ile ortalama değerinin iki katı arasında değişen bir DC gerilim üretir.

Örneğin; girişte220V AC gerilim varsa, büyük kondansatör ile,
VDC = 2*Vef = 2*220 = 440Volt,
kondansatör küçükse,
VDC = 2*Vor = 2*198 = 396Volt seviyesinde DC çıkış alınır.

RL yük direnci büyükse de şarj yavaş, RL küçükse deşarj çabuk olur.

Kondansatörlü gerilim çoklayıcıların dezavantajları:
  1. Yukarıda belirtildiği gibi, üretilen DC gerilim ve akım kondansatörlerin kapasitelerine ve RL direncine bağlı olarak çok değişmektedir.
  2. İzolasyon sorunu nedeniyle kaçaklar fazla olmaktadır.
  3. Etraftaki statik elektrik yüklerinden etkilenmektedir. Bu nedenle fazla ancak, küçük akım ihtiyacı olan devrelerde yararlı olabilmektedir.

Diğer önemli bir hususta topraklama konusudur. Elektronikte devre elemanlarının ortak noktaları genellikle şaseye bağlıdır. Şase topraklanmışsa, şaseye herhangi bir kaçak halinde hayati tehlike oluşabileceği gibi, gerilim çoklayıcının çalışma düzeni bozulur.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi