Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

GPR (Ground Penetrating Radar)

GPR kullanılırken objeye gönderilerek buradan yansıyan dalgadan elde edilen elektromanyetik dalga içindeki veri bilgisi antene gönderilir ve bu bilgiler PC de toplanarak değerlendirilir.

RAD.png

Teknik olarak GPR cihazları 80-1200 Mhz arasında çalışan cihazlardır. Bu değerlere göre yüksek frekanslar dalga boyu daha düşük olacağı için derinliği az olan yüzeylerde , düşük frekans değerleri ise dalga boyu daha yüksek olacağı için daha derin olarak çalışılmak istenen yüzey araştırmalarında kullanılır.

Buna göre aşağıdaki formül (d) derinliğinde bulunan bir yüzey araştırmasında

uygun frekans f = 150 / d √ε MHz eşitliğinden bulunur.

Burada (ε) değeri, aşağıdaki şekilde görülen 1 cm uzunluk ve 1 cm2 lik bir toprak alanında 25 santigrat derecede toprağın direncinin tersi olan elektriksel iletkenliği olup EC ile gösterilmiştir.

Ads__z.png

Burada seçilen frekansa bağlı olarak hangi frekansta çalışılırsa o frekansın 3 katı alınır daha sonra da örnekleme teoremi gereğince bunun 2 katı alınarak frekanslar aralıklı olarak toprağa doğru gönderilerek yer altında bulunan objeden yansıyan dalgadan nesnenin şekli ve yeri tespit edilmeye çalışılır. Örneğin 100 Mhz lik bir değerde çalışılan bir GPR ın örnekleme aralığı 100 X 3 X2 = 600 Mhz olacaktır.

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi