Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Kelvin köprüsü ( Thompson köprüsü )

Thomson Köprüsü, 1 mikro ohm ile 1 ohm arasındaki dirençleri ölçmek için uygundur. Kullanılan galvanometre ve dirençler duyarlı ise hata sınırı %1 olur. Wheatstone köprüsü ile 1 ohmun altındaki dirençleri ölçerken kullanılan bağlantı tellerinin dirençleri ölçü sonucuna etki etmektedir. Bu nedenle 1 ohmun altındaki küçük değerli dirençler Thomson Köprüsü ile ölçülürler. Bilindiği gibi küçük değerli dirençler bağlama noktalarındaki belirsiz geçiş dirençlerinin etkisini ortadan kaldırmak için 4 uçlu olarak imal edilirler.
thompson-koprusu
Şekil:1 – Thomson  Köprüsü

Doğru akım köprüsü pratikte neden tam olarak dengeye getirilemez?

Ölçüm yaparken bu eşitliğe tam tamına varmak olanaksızdır. Bunun iki nedeni vardır;
1-  Galvanometreden geçen akım galvanometrenin alt ölçme sınırının altına düşerse, galvanometre bu akımı göstermez. Köprüyü dengeye getirirken galvanometrenin sapma yapmaması, içerisinden geçen akımın alt ölçme sınırından daha küçük olduğunu gösterir. Her ölçü aletinin bir belirsizliği olacağına göre devrenin tam denge şartını ölçmek oldukça zordur.

2-  Köprü R4 değişken direnci yardımıyla dengeye sokulmaktadır. Denge koşuluna çok yaklaşıldığında R4 direncinin değerinin bir kademe (1 ohm veya 0,1 ohm) değiştirilmesi ile galvanometreden geçen akım yön değiştirmektedir ( Şekil:1 ). Bu durum denge koşulu için gerekli direnç değişiminin iki kademe arasında olduğunu gösterir. Yeterince küçük değerli dirençlerin laboratuvar ortamında olmamasından dolayı köprü dengeye getirilemez. Bu durumda köprüyü dengeye getirecek direnç değeri;

R4= (R41 . α2 +  R42 . α1) /  ( α1 + α2 ) olarak  hesaplanır.

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi