Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Kollektörü Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Kollektörü ortak yükselteci dinamik karakteristik değerlerin hesaplama yöntemleri de, diğer bağlantı şekillerine benzer..

Kollektörü Ortak Yükseltecin Kullanım Alanları:

Kollektörü ortak bağtantı vasıtasıyla bir kmontajın basitleştirilmesi sağlanabilmektedir.
Şekil 1 ‘de böyle bir örnek verilmiştir. Emiteri ortak devre önüne direk kuplajla kollektörü ortak bir devre getirilmiştir.
Birincisi, yani kollektörü ortak devre, faz dönmesi yapmadığı için Rp ile her iki devrede birden sıcaklık etkisinin azaltılması sağlanmaktadır.
Yapılan hesaplar göstermiştir ki, her iki transistör de emiteri ortak düzende bağlandığında aynı kazanç elde edilebilmektedir.
Fakat bu halde fazladan 2 direnç ile 2 kondansatör daha kullanılması gerekmektedir.
Kollektörü ortak bağlantı, daha çok, kollektörü gövdeye bağlı olan büyük güçlü transistörlerde uygulanmaktadır.
Ayrıca, büyük dirençli giriş ve küçük dirençli çıkış gerektiren devrelerde bu bağlantı şekli uygulanır.
Çoğunlukla çıkış emiter direncinden alınır. Bu şekildeki kollektörü ortak devreye EMİTER ÇIKIŞLI devre denir. Şekil 1 ‘deki kollektörü ortak bağlantılı transistor emiter çıkışlıdır.
Tablo 1 ‘de transistörün değişik bağlantı hallerindeki karakteristik değerleri verilmiştir.


Şekil 1 – Kollektörü ortak devrenin emiteri ortak devreye direk kuplajı.

Tablo 1 – Transistörün değişik bağlantı hallerindeki karakteristik değerleri
(Hem DC, hem de AC çalışmada gerekir.)

Karakteristikler Sembolü Emiteri
Ortak
Bağlantı
Beyzi
Ortak
Bağlantı
Kollektörü
Ortak
Bağlantı
Giriş Direnci
RG (Ω)
200 – 2000
30 – 150
100000 – 100000
Çıkış Direnci
RÇ (Ω)
10000 – 500000
200000 – 2000000
50 – 500
Akım Kazancı
Kİ
β = ΔIC / DIB
10 – 200
α = ΔIC / DIB
1 ‘den Küçük
γ = ΔIg / DIB
10 – 200
Gerilim Kazancı
KV
Birkaç yüz
200 – 3000
< 1
Güç Kazancı
KP
Birkaç bin
≈ 40 DB
Birkaç yüz
≈ 30 DB
10 – 100
≈ 15 DB
Giriş – Çıkış
İşaretlerinin Faz
Farkları
180°
Yok
Yok
Yüksek
Frekanslara
Uygunluğu
Normal
En uygunu
Uygun

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi