Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultma

Köprü tipi veya dört diyotlu tam dalga doğrultmalarda, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi köprü şeklinde kurulmuş dört diyottan yararlanılmaktadır.

Bu tür doğrultucularda AC gerilim transformatör sekonderinin iki ucundan alınmaktadır.
Devre, bir alternansta, D1, RL ve D2 üzerinden, diğer alternansta ise, D3, RL, D4 üzerinden tamamlanmaktadır.

Böylece RL yük direncinden her iki alternansta da aynı yönde (+ ‘dan – ‘ye doğru) akım akmaktadır. Bu akım Şekil 1(a) ‘da görüldüğü gibi darbeli bir akımdır.

RL üzerindeki VL gerilim düşümü ve IL yük akımı, iki diyotlu doğrultuculardaki gibidir.
Köprü diyotlara ait bilgiler genellikle üzerinde yazar.

Örneğin: BC0C1500 yazan bir köprü diyot 40V, 1500mA ‘lik doğrultucu demektir. Çoğunlukla da gerilim ve akımları üzerine doğrudan yazılır.

Köprü tipi doğrultucuların avantajları:
  1. İki diyotlu tam dalga doğrultuculara göre daha küçük transformatör kullanılabileceğinden, maliyet, yer, ısınma bakımından avantaj sağlanır.
  2. Dört diyot bir gövde üzerinde hazırlandığından montaj kolaylığı olmalıdır.
 
Şekil 1 – Köprü tipi doğrultucu
Şekit 2

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi