Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

LDR

FOTOİLETKEN Gözler-(LDR)

Fotoiletken göz, direnci, üzerine düşen ışık yoğunluğu ile doğrusal olarak değişen iki uçlu bir yarıiletken aygıttır ve fotodirenç olarak da adlandırılır. Aygıtın elektriksel simgesi aşağıda gösterildiği gibidir.

ldr

En yaygın kullanılan fotoiletken malzemeler, kadmiyum sülfid (CdS) ve kadmiyum selenid (CdSe) içerenlerdir. CdS’ in en yüksek tepkisi 5100Â (510nm), CdSe’ inki de 6150Â (615nm) dalgaboyunda oluşur. Yanıt süresi CdS aygıtlarda 100 ms, CdSe aygıtlarda da 10 ms olarak ölçülür.

Fotodirençte diğer yarıiletken aygıtların tersine hiç bir kavşak (junction) yoktur. Yarıiletken malzeme ince bir katman olarak bir yüzeye, en az yüzey alanında en çok direnci oluşturabilmek için sarmal yada yılankavi biçimde sıvanır. Bu yarıiletken direncin uçlarına terminaller bağlandıktan sonra, yarıiletken malzeme ışık alacak biçimde kılıflanır.

Aygıta düşen ışığın yoğunluğu arttıkça, foton (ışılcık, ışıközü) paketleri ile atomik yapıya ulaşan enerji artacağından giderek daha fazla sayıda elektronun da enerji düzeyleri artacaktır. Bunun sonucu olarak malzeme içindeki serbest elektron sayısı artarak uçlar arası direnç azalır.

Ortalama bir fotodirencin ışık yoğunluğuna bağlı olarak direnç değişimi, Şekil:4teki eğride görülmektedir. Değişim eğrisi log-log ölçekle çizilince doğrusal görünür ve geniş bir değişme aralığına (1MQ ile100Q) sahiptir.

Doğrusal nitelikli olmamaları nedeniyle fotoiletken gözler, kıyıcı (chopping) devrelerde çok yaygın olarak kullanıldılar. Şimdi bu amaçla dizey olarak tasarımlanmış LDR panelleri, aynı boyut ve hizada dizilmiş IRED paneller ile birlikte kullanılmaktadırlar.

ldr

Çok küçük boyutlarda ve ucuza üretilebildikleri için kadmiyum sülfid ve kadmiyum selenid fotodirençler, ışık ölçme devrelerinde ve özellikle taşınabilir pozometrelerde çok yaygın kullanılırlar.

Fotoiletken gözler dışardan bir güç kaynağı gerektiriyor olsalar da, ışılgerilimsel (fotovoltaic) türlere göre 1000 kat daha duyarlı olmaları nedeniyle çoğu uygulamada yeğlenirler.

Pahalı olmadıkları için bir çifti sıcaklık kompanzasyonu amacıyla bir wheatstone köprüsü yapısında kullanılabilirler. Bu tür kullanımda LDRIerden birisi ışıktan tümüyle ekranlanır ve direnç, yalnızca çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir.

Kadmiyum fotoiletken gözlerin en önemli sakıncası ise çok güçlü bir aydınlanmaya maruz bırakıldıklarında (doyum), bir “bellek” göstermeleri ve gerçek karanlık direncine saatler sonra dönebilmeleridir. Bu sorun nedeniyle çok yüksek ışık akılarında çalışılmaz ve her bir LDR için bir aydınlanma üst sınırı belirlenir.

Aygıtın oldukça basit ama ilginç bir uygulama devresi de aşağıdaki şekilde görülüyor. Bu devrenin amacı Vi belli bir değer aralığında dalgalansa da V0 değerini sabit tutmaktadır.

ldr

Şekilde görüldüğü gibi devre fotodirenç, lamba ve potansiyometreden oluşmuştur. Vi, herhangi bir nedenle azaldığında, lambanın parlaklığı da azalacaktır. Aydınlanmanın azalmasıyla LDRnin direnci Rdelta artar ve V0 geriliminin değişmesini önler. Devrenin çalışma ilkesi, gerilim bölücü eşitliğine dayanmaktadır. Çıkış geriliminin değeri aşağıdaki eşitlik ile bulunur.

ldr

Aşağıdaki şekilde bir fotodirencin üzerine düşen ışığın dalgaboyu ile duyarlılığı arasındaki ilişki gösterilmiştir.

ldr

Tags:

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi