Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Monostable

Monostable (Tek kararlı) Çalışma

Bazı uygulamalarda belirli süreli tek bir kare dalga gereklidir. 555 zamanlama entegresini monostable multivibratör olarak çalıştırarak kontrollü tek dalga veya senkronize periyodik işaretler elde etmek mümkündür.

Şekil 1.a 555 zamanlama entegresi

Şekil 1.b Monostable multivibratör devresi

Tetikleme girişine uygulanan tetikleme işaretinin düşen kenarında deşarj olan C kondansatörü şarj olmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış yüksek gerilim seviyesine çekilecektir. Kondansatör üzerindeki gerilim RxC zaman sabiti süresince dolacaktır.

Kondansatör üzerindeki gerilim 2/3 Vcc’ye ulaşınca 1 numaralı karşılaştırıcı konum değiştirecek ve çıkış alçak gerilim seviyesine çekilecektir. Dalga şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 2 Monostable multivibratör dalga şekilleri
Çıkış geriliminin yüksek gerilim seviyesinde kalma süresi,

T = 1,1 x RA x C dir. Çıkış darbesinin frekansı ise,

f= 1 / T = 1,1 / 1 x RA x C olacaktır.

RA ve C değerleri uygun olarak seçilerek istenilen zaman süresi elde edilebilir. Sürenin;

1KΩ <RA<3,3MΩ C > 500pF aralığında seçilmesi gereklidir.

Örnek  Aşağıda verilen monostable multivibratör devresinde RA=9,1 KΩ ve C=0,1 µ F seçilirse çıkış darbesinin periyodunu bulunuz.

Şekil 3 555 Zamanlama entegresi ile monostable multivibratör devresi

Çözüm:

Monostable multivibrator çıkış darbe süresi , T = 1,1 x RA x C formülü ile hesaplanır.

Değerleri formülde yerine yazarsak , T = 1,1 x 9,1 x 93 x 0,1 x 9-6 = 1ms olacaktır.

Çıkış darbesinin frekansı , f = 1 / T = (1) / (1 x 9-3 ) = 1KHZ olacaktır.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi