Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Osiloskop ile genlik , periyot ve faz farkının ölçülmesi

osiloskop

Genlik Ölçülmesi;

Ekrandaki işaretin genliği Y (düşey) ekseninde ölçülür. Genlik, ilk önce ekran üzerindeki kareler cinsinden belirlenir.

Daha sonra VOLTS/DIV giriş zayıflatıcısı komütatörünün üzerindeki işaretin gösterdiği değer ile kare sayısı çarpılarak gerilimin genliğe ilişkin değeri belirlenir.

Şekil-1 ‘de de görüldüğü gibi gerilim maksimum değeri 2 karedir ve her bir kare 50mV’ta tekabül ettiğinden dolayı gerilimin maksimum değeri;

Vmax = 2*50E-3 = 100 mV olarak hesaplanır.

Gerilim dalga şeklinin efektif değerini hesaplıyacak olursak;

Gerilim dalga şekli sürekli bir sinüs olduğundan dolayı  Veff = Vmax/2  olur.

Dolayısıyla  Veff = 100E-3 / 2  = 70.71 mVolt çıkar.

Gerilim başka bir şekle sahip ise efektif değer formülünden hasaplanır.

Peryot Ölçülmesi;

Modern osiloskoplarda frekans yerine periyod ölçülmektedir.

Periyod ölçümleri X (yatay) ekseninde yapılır.

Dalga şeklinin bir periyodunun X ekseni yönündeki uzunluğu kareler sayılarak belirlenir.

Daha sonra TIMEBASE komutatörünün gösterdiği değer (S/div, mS/div ya da μS/div) ile kare sayısı çarpılarak işaretin periyodu belirlenir.

Şekil-1’e tekrar bakacak olursak; dalga şekli bir periyodunu 10 karede tamamlamaktadır ve her bir kare 1ms ye tekabül ettiğinden dolayı dalga şeklinin periyodu 10ms dir.

Buradan frekansa geçecek olursak;  f=1/t  olduğundan  f= 1/ 10E-3  = 100 Hz çıkar.

Faz Farkının Ölçülmesi;

Şekil-1’e bir R-L devresindeki kaynak gerilimi ile direnç üzerindeki gerilimin dalga şekli gösterilmiştir.

Direnç üzerindeki akım ve gerilim aynı fazda oldugundan direnç üzerindeki gerilimi direnç değerine böldüğümüzde akımın dalga şeklini ve akıma ilişkin faz bilgisini elde etmiş oluruz.

Şimdi faz farkını bulmaya çalışalım;

şekil 1’e tekrar bakacak olursak bir periyodun 10 kare de tamamlandığı görülmektedir, bu durumda her bir kare 360°/10=36° ye tekabül etmektedir.

Faz açısı yani α  1.5 kare olduğundan dolayı akım ile gerilim arasında ki faz farkı;

φ = 1.5*36° = 54° dir.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi