Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Paralel bağlı dirençler

Dirençler aşağıdaki gibi bağlandığında paralel bağlı dirençler olurlar.

paralel-direnc

Yukarıdaki gibi A ve B terminalleri arasına bağlı R1, R2 ve R3 dirençleri birbirleri ile paraleldir. Paralel bağlı dirençlerde dirençlerin gerilimleri birbirleri ile eşittir. Yani;

VR1 = VR2 = VR3

Paralel bağlı dirençlerde eşdeğer direnç yani toplam direnç şu şekilde hesaplanır;

1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Gerilimleri eşit olan paralel dirençlerin akımları direnç değerlerine göre değişir. Aşağıda direnç değerleri verilen örneği inceleyelim.

paralel-direnc-1

Yukarıdaki örnekte R1=10Ω, R2=20Ω, R3=5Ω olarak verilmiştir. Tüm dirençlerin gerilimleri VAB gerilimine eşittir. VAB geriliminin 20 V olduğu durumda dirençler üzerinen akan akımı ohm kanunu formülüne V=IR göre kolaylıkla bulabiliriz.

IR1 = 20 / 10 = 2A
IR2 = 20 / 20 = 1A
IR3 = 20 / 5 = 4A

Tüm dirençler üzerinen akan akımın toplamı IAB akımına eşittir. Yani;
IAB = IR1 + IR2 + IR3

Tüm dirençlerin gerilimleri birbirlerine ve VAB‘ye eşittir. Yani;
VAB = VR1 = VR2 = VR3

Bu devredeki tüm dirençlerin toplam direncini hesaplayalım;
1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
1/RT = 1/10 + 1/20 + 1/5
1/RT = 2/20 + 1/20 + 4/20
1/RT = 7/20
RT = 20/7 Ω olarak hesaplanır.

Benzer şekilde n adet direnç paralel bağlı olduğunda;

Paralel bağlı dirençlerde toplam direnci;
1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 + … + 1/Rn

Paralel bağlı dirençlerde gerilim;
V = VR1 = VR2 = VR3 = VR4 = VR5 = … = VRn

Paralel bağlı dirençlerde akım;
I = IR1 + IR2 + IR3 + IR4 + IR5 + … + IRn

olur.

Yukarıdaki eşitlikler tüm paralel bağlı direnç devrelerinde kullanılır.

Paralel bağlı dirençler ile ilgili soru ve çözümleri :

paralel-direnc

paralel-direnc2

paralel-direnc

Tags:

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi