Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Polarma Metodları

Bir yükselteç devresi düzenlenirken önce çalışma noktasının seçimiyle başlanır. Çalışma noktasının seçimi için, transistör üreticisi tarafından verilen, gerek karakteristik değerlerden, gerekse de karakteristik eğrilerinden yararlanılır.

Çalışma noktasının belirlenmesi demek, polarma geriliminin polarma geriliminin belirlenmesi demektir.

Bilindiği gibi, polarma gerilimi transistörü çalıştıran, DC gerilimdir. Bu gerilimi sağlamak için pillerden ve güç kaynaklarından yararlanılır.

Transistör girişine bir AC gerilim uygulandığında, bu AC gerilimdeki değişim, polarma gerilimini büyültüp küçültür. AC gerilim yerine, polarma gerilimini büyültüp küçülten başka uygulamalarda vardır. Örneğin, mikrofon, disk, disket, teyp bandı gibi. Giriş polarma gerilimindeki değişim, daha büyük oranda çıkış polarma gerilimini değiştirir. Böylece yükseltme işlemi gerçekleşir.

Polarma gerilimi, transistörün çalışma şartları dikkate alınarak seçilir.
Değişik polarma gerilimi uygulama yöntemleri vardır.

Bunlar şöyle üç grup altında toplanır:

Polarma yöntemine karar verirken, öncelikle, ısınma etkisini önleyici olmasına özen gösterilir.
Şekil 1 ‘de değişik polarma yöntemleri bir arada verilmiştir. Daha sonrada her birinin açıklaması yapılmaktadır.

transistör polarma

Şekil 1 – Üç temel polarma yöntemi

Tags:

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi