Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Servo Motorlar ve Çeşitleri

Kontrol ve otomasyon sistemlerinde son kontrol elemanı olarak kullanılan servo motorlar temelde hız ve konum kontrolü yapılabilen motorlardır. Servo adı latince servus kelimesinden gelmektedir. Servus emre itaat eden anlamındadır. Servo motorlar da verilen komutu hızlı ve doğru şekilde yerine getirirler.

Kullanıcının verdiği hız ve konum (pozisyon) komutunu yerine getiren servo motorlar gelişen teknolojiyle birlikte hareketli kontrol sistemlerinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar. İster sadece hız komutu, ister sadece pozisyon komutu veya her ikisi aynı anda verilmiş olsun servo motorlar verilen komutları yerine getirirler. Servo motorlar geniş bir hız sınırı içinde kararlı olarak çalışabilecek ve devir sayısı hızlı ve düzgün şekilde değişecek şekilde üretilirler.

Yapısal olarak bünyesinde DC veya AC motor bulunduran ve bu motorlara ek olarak potansiyometre, encoder, ya da milin konumunu ölçen bir kontrol devresi buludunduran motorlardır. Servo motorlar yüksek kararlılık, pozisyonlama, periyodik çalışma, dinamik yük ve hız kontolü gibi özelliklere sahiptir. Servo motorlar küçük yapılarına rağmen döndürme momentleri yüksektir. Döndürme momentlerinin 2 katına kadar yüklenebilirler. Dur kalk sayılarının fazla olması motoru olumsuz etkilemez. Kalkış (atalet) momentleri küçük olduğundan verilen komutları gecikme olmadan algılar ve o komutu yerine getirirler. Servo motorlar 1 devir/dk açısal hızın bile altında çalışabilirler.

Eskiden sadece DC servo motorlar üretilip kullanılmaktaydı. Fakat gelişen teknolojiyle birlikte yarı iletken teknolojisindeki yenilikler yüksek akımlı, yüksek frekanslı transistörlerin üretilmesiyle servo motorların kullanım alanları genişlemiştir. Günümüzde AC ve DC servo motorlar küçük güçlü uygulamalardan büyük güçlü uygulamalara, çok hassas uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Servo motorlar AC ve DC servo motorlar olmak üzere 2 tip servo motor vardır.

1) AC SERVO MOTORLAR

Alternatif akım ile kontrol edilen, AC motor, encoder ve bunun kontrol devresini içinde bulunduran motorlardır. Encoder yardımıyla açısal olarak hız, ivme, konum gibi değerleri kontrol eder.

Genellikle 2 fazlı ve 3 fazlı motorlardır. Sanayide gelişen teknolojiyle birlikte 3 fazlı motorlar gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır.

Rotor and Stator

İki fazlı servo motorların sargılarının biri referans, diğeri ise kontrol sargısı olarak da adlandırılır. Referans sargısına sabit değerli, sabit frekanslı alternatif akım uygulanır. Kontrol sargısına ise yükselteç devresinden gelen kontrol gerilimi verilir. Kontrol sargısına uygulanan akım, faz kaydırma devreleriyle 90° kaydırılarak uygulanır. İki sarımın oluşturduğu manyetik alanların birbirini itmesi sonucunda rotor döner. Küçük güçlü (1-10 W) AC servo motorlar minik boyutlu olarak iki faz ile çalışabilecek şekilde üretilirler. Bunların iç yapısında aralarında, 90° elektriksel açı yapacak şekilde yerleştirilmiş iki bobin ve rotor vardır. Küçük güçteki (1-10 W) AC servo motorlar minik boyutlu olarak iki faz ile çalışabilecek şekilde üretilirler.

Üç fazlı servo motorlarda stator akım vektörü birbirine dik ve birbirinden bağımsız iki bileşenle temsil edilir. Dik bileşenlerden biriyle momentin diğeriyle de akının kontrolü sağlanır. Ayrıca üç fazlı servo motorların hız kontrolü, pals genişlik modülasyonu (PWM) devreleriyle yapılmaktadır.

Servo motorların rotorları, savrulma ve atalet momentlerinin küçük olabilmesi için uzun; çapları ise küçüktür. Stator sargılarına uygulanan gerilimlerin frekansı 50-60-400-1000 Hz olabilir.

2) DC SERVO MOTORLAR

DC bir kaynaktan beslenen küçük çaplı ve içerisinde komponzasyon sargısı olan kuvvetli manyetik alan yardımıyla mili döndüren motorlardır.

DC kaynak kullanılarak sabit bir kutup manyetik alanı elde edilir, rotora ise değişken gerilim uygulanarak oluşan manyetik alanların birbirini itmesi sağlanır. Böylece mil dönmeye başlar. DC servo motorların rotorları uzun rotor, disk rotor ve çan rotor şeklinde imal edilmektedirler. Mil tipi rotorlar mesafelerin uzun olduğu hareket ve güç aktarımlarında, disk tipi rotorlar hafif ve az yer kapladıklarından robotlarda kullanılır. Çan tipi rotorlar 3000 devir/dk gibi yüksek hızlara ulaşabildikleri için hızın önemli olduğu yerlerde kullanılırlar.

DC servo motorlarda, yüksek bir dönme momenti ve aşırı yüklenebilirlik elde etmek için özellikle şiddetli bir manyetik alan oluşturulmalıdır. DC servo motorun en büyük dönme momenti kısa çalışmalar sırasındadır ve en küçük devir sayısında yaklaşık anma dönme momentinin dört katıdır. Günümüzde imal edilen DC servo motorlar 0,05 Hp’den 1000 Hp’ye kadar güç verebilirler.

DC Servo Motor Çalışma Prensibi

DC servo motor 0 ile 180 derecelik açıları kontrol etmek için kullanılır. DC servo motorun, çıkış dişlisinin mili mekanik olarak kısıtlaması sebebiyle daha büyük bir açı ile hareket ettirilemez.

Motora yazılımsal olarak dönme miktarı ise PWM modülü ile belirlenir. PWM modülü, kare dalgalardan oluşur. Her pals gelişinde motora güç verilir. Kare dalganın düşen kenarında ise güç kesilir. Servo motorlarda açısal hareketin gerçekleşmesi için bir kare dalga 20 mili saniyeden oluşan pals şeklinde gönderilmesi gerekir aksi taktirde servo çalışmaz. Servo motorların açısal adım sayıları ise iki şekilde belirlenir. 1-2 ms arasında gönderilen pals yada 1,25-1,75 arasında gönderilen pals miktarı ile belirlenir. Yani açı pals değerleri standarttır. Bu değerlere uygun 20 ms’lik palsler üreterek dc servo motorların kontrolü sağlanır.

pulse_code

Aşağıdaki videoda servo motorların çalışmasına dair güzel bir animasyon yer almaktadır. İzlemenizi tavsiye ederim.

Günümüzde servo motorlar; robotlar, dijital kontrollü makineler, pozisyon belirleme sistemleri, bilgisayardonanımları, bellekli makineler,CNC tezgahları, askerî cihazlar, büro makineleri, panç sistemleri vb. gibi yerlerde kullanılmaktadır.

Endüstride daha çok dört tip servo motor kullanılır. Bunlar:

· Alan kontrollü servo motor

· Endüvi kontrollü servo motor

· Sabit mıknatıslı- endüvi kontrollü servo motor

· Seri ayrık alanlı servo motor

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi