50 hzArşiv

3 Fazlı Sistemler

Tek fazlı alternatif sistemlerin yanında elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı üç fazlı olarak gerçekleştirilir. Tek fazlı sistemde, yükün generatörden çektiği gücün frekansının, gerilim / akım frekansının iki katı olduğu ve değişiminde dalgalı olduğu yapılan analizlerde görülmüştür. Üç fazlı sistemlerde yüke ait toplam ani güç, her faza ait güçlerin toplamıdır. Bu toplam, sabit bir değerdir yani

50 Hertz nedir ?

Alternatif akımın standardize olmuş frekansıdır. O halde frekans nedir ? Maksimum akımın , 1saniyede yaptığı periyot sayısına frekans denir               f = Frekans 1 saniyedeki periyot sayısı, Hz ile ölçülür. T = Periyot, saniye ile ölçülür. T/2 = Yarım periyot ( alternans )
Ali Celebi