A Sınıfı YükseltecArşiv

A sınıfı gerilim yükseltecinin incelenmesi

Radyo alıcılarında kullanılan giriş katı yükselteçteri ve seslendirme sistemlerindeki ön yükselteçler, “gerilim yükselteçleri” dir ve A sınıfı yükselteç olarak çalıştırılırlar. Çıkış katlarında ise güç yükselteci kullanılır. Gerilim Yükseltecinin Yapısı ve Çalışma Prensibi Gerilim yükselteçlerinin tipik özellikleri: •Giriş devresi direnci küçüktür. Giriş devresindeki çok küçük gerilim değişimlerindeki hassasiyet gösterir. •Yükseltece, gerilim bir işaret kaynağından uygulanıyorsa, bu

A Sınıfı Güç Yükselteçleri

A sınıfı güç yükselteçleri iki ana gruba ayrılır: 1- Çıkışı bir yük direnci üzerinden yapılan yükselteçler. Bunlara, kısaca Direnç Çıkışlı Yükselteç denir. 2- Çıkışı bir kuplaj transformatörü üzerinden yapılan yükselteçler. Bunlara da, Transformatör Çıkışlı veya Transformatör Kuplajlı Yükselteç denir. Çıkışı Yük Direnci Üzerinden Yapılan A Sınıfı Yükselteci 1- Polarma: Şekil 1’da çıkışı, RC yük direnci

A Sınıfı Güç Yükselteci

Transistör, kollektör akımının her zaman aktığı polarma olan A sınıfı polarma ile polarmalandırılır. Kollektör akımı artabilir veya azalabilir. Giriş sinyali doğru yönde kollektör akımının değişmesine neden olur. Transformatörün primerindeki bu değişiklik transformatörün sekonderinde görünür. Devredeki transformatör transistörün çıkışı empedansı ile hoparlör arasında empedans uygunlaştırma işlemi yapar. Bu devrenin dezavantajı giriş sinyali olmadığı halde kollektör akımı

A-Sınıf RF Yükselteci

Bir RF yükselteç içinde olmazsa olmaz devre parçalarından oluşur. Buradaki Bayas devresi yükseltecin çalışma sınıfını belirler. Matching (eşleme) devreleri transistörün giriş empedansını girişe bağlanan bir önceki devrenin çıkış empedansına eşlemeye, çıkıştaki matching devresi ise transistörün çıkış empedansını anten empedansına uydurmaya yarar. Profesyonel devrelerde genellikle giriş ve çıkış empedansları özel bir durum yoksa 50 ohm olarak

A Sınıfı Güç Yükselteçleri

Yukarıdaki devrenin bayası R1 ve R2 dirençleri tarafından sağlanmaktadır. Devrenin DC kararlılığını sağlamak için RE direnci kullanılmıştır. Devrenin AC kazancını artırmak için CE kondansatörü RE direncine paralel bağlanmıştır. Devrenin RL yük direnci transistörün kollektörüne bir trafo ile bağlanmış olup kollektöre RL‘ olarak yansır. Kollektöre yansıyan yük empedansının değeri RL‘ = (N12 / N22) RL eşitliği
Ali Celebi