AkımArşiv

Akım, Gerilim, Direnç ve Güç İlişkisi

Bir devrede hareket eden elektronların sayısına akım denir ve akım amper olarak ölçülür yani birimi amperdir. Elektronlara basınç yapan gerilimdir ve gerilimin birimi de volttur. Türkiye’de evlerimize gelen gerilim 220 V’tur. Eğer akım ve gerilimi biliyorsanız tüketilen elektrik gücünü watt biriminde bulabilirsiniz. Farz edelim evinizde kullandığınız elektrikli sobayı prize sokuyorsunuz ve sobanın çektiği akımı ampermetre

Akımı Nedir? ve Akım Çeşitleri

Elektrik Akımı Nedir? Elektronlar negatif (-) yönden pozitif (+) yöne doğru hareket etmektedir. Elektronların bu hareketine elektrik akımıdenmesine rağmen elektrik akımı ise elektron akışının tersi yönde olarak pozitif (+) yönden negatif (-) yöne doğru hareket etmektedir. İşte elektronlar arasında gerçekleşen bu enerji aktarımına akım denilmektedir. Elektrik akımı birimi ise Amper olarak ifade edilmektedir. Amper Nedir?

AKIM TAKVİYELİ POZİTİF REGÜLATÖR

78 serisi regülatörleri aşağıdaki tabloda gösterildiği değerlerde imal edilirler.  78 ‘den sonra gelen iki rakam, regüleli çıkış gerilimini göstermektedir. Aşağıdaki şekilde, 7805 regülatörlü bir devrenin çıkış akımını yükseltmek için uygulanan transistör devresi gösterilmiştir. Transistör çalıştığı zaman IL yük akımını arttırmaktadır. R direnci hem transistörün emiter-beyz polarmasını, hem de entegre giriş bağlantısını sağlamaktadır. Transistörün çalışması için

Kaçak Akım ve Korunma Yolları

Vücudumuz canlı uç ile temas ettiğinde akımın geri toprağa dönmesi için bir yol üstlenir.Bir kaç miliamperlik akım nefes almamız ve kan dolaşımımız ciddi bir şekilde etkilenir.Kuru ortamda 50V’a kadar ,ıslak ortamda 12-25V’a kadar dayanırız.30mA dayanacağımız maksimum akımdır. Yangın için izolasyonu zayıf bir kablo yeterlidir.Tesisattaki akım bir şekilde toprağa ulaştığında yalıtkanlar ,toz vb. malzemeleri ısıtarak yangına

Doğru Akım Köprüleri

1.  Wheatstone   Köprüsü           Bu köprü ile değeri 1 ohm ile 1 mega ohm  arasında değişen orta değerli direnç, değeri bilinen dirençlerle karşılaştırılarak ölçülürler. Köprünün yapısı Şekil:1’deki gibidir. Ölçülmek istenen direnç Rx‘dir. R2 ve R3 sabit dirençler olarak alınır. Köprü R4 değişken direnci yardımıyla dengeye sokulur. R4 direncinin değeri değiştirilerek C ve D noktalarının A ve B noktalarına göre potansiyellerinin eşit olması sağlanır. Bu konumda köprü dengededir. C ve D noktaları arasına SIFIR ALETİ olarak bağlanan ve iç direnci RG olan galvanometreden denge koşulunda akım akmaz. Böylece dirençlerden geçen akımlar için I1=I2 ve I3=I4 bağıntıları geçerlidir. U1=U3              

Alternatif Akım

Elektrik santrallerinde döner elektrik makinaları alternatif akım, yani sinüsoidal akım üretirler. Bu akımın üretilmesi Faraday Yasası’na dayanmaktadır. Faraday Yasası’na göre bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir iletkende bir gerilim endüklenir. Buna göre manyetik alan ve ve iletkenlerden oluşan bir sistemde bu büyüklükten birinin sabit, diğerinin hareketli olması gerekir. Şekil 1: Temel sinüsoidal gerilim üretme

Avometre

Avometre, akım (Amper), gerilim (Volt), direnç (Ohm) ve kısa devre ölçebilen elektronik alete avometre denir. Avometre sözcüğü, Amper,Volt ve Ohm sözcüklerinin   baş harflerinden faydalanılarak meydana gelmiştir. Analog veya dijital yapılı olarak imal edilen ve en yaygın kullanım alanına sahiptir. Avometre ile DA gerilim, AA gerilim, DA akım, AA akım ve direnç ölçülebilir. Avometreler elektrik ve elektronik sektöründe kullanılır. Üzerindeki komutatör ile istenilen ölçme değeri seçilip ölçme yapılır. Avometrelerin yapısı ve çalışması döner bobinli ölçü aletlerinin aynısıdır. Kombine

Akım – Amper Nedir ?

ELEKTRİK AKIMI ( I ) İletken bir cismin kesitinden geçen serbest elektron miktarına Akım denir. Başka bir deyişle elektrik akımı serbest elektronların iletken madde içinden akmasıdır. Elektrik akım şiddet birimine Amper denir.Kısaca “I” ile gösterilir. Elektrik enerjisi kaynakları(pil, batarya) devreye akım sağlar.Yani yükleri hareket ettirir. Elektrik akımı negatif (-) yüklerin hareketinden kaynaklanır. Elektrik akımının yönü,

Alternatif Akımda Güç ve Hesaplamaları

Alternatif akımda güç 3 e ayrılır; 1-Aktif Güç (Faydalı Güç) P 2-Reaktif Güç (Kör Güç) Q 3-Görünür Güç (Zahiri Güç) S GÜÇ.ÜÇGENİ (kusura bakmayın resmi ekleyemedim) P = S * cos& (W) Ip = I.Cos& (A) Q = S * sin& (Var) Iq: I Sin& (A) S² = P² * Q² (VA) I² = Ip²+Iq²

Akımın etkin efikas değeri (Ieff) nedir ?

lternatif akım devamlı değişken olduğu için, hesaplarda kullanılmak üzere, ölçülebilir ve akımın etkilerini temsil edecek bir değerin tanımının yapılması gerekir. Alternatif akımın en önemli karakterlerinden birisi etkin değeridir.Bu değer, bir doğru akımın, saf bir direnç üzerinden geçerken harcadığı enerji ve yaydığı ısı ile aynı değerdedir. 1-Alternatif akımın etkin değeri,ampermetre üzerinden doğrudan okunan değerdir. 2-Kablolarınkesitlerine göre
Ali Celebi