AküArşiv

Jel Akü

Kurşun asit akü, enerji depolama birimi gerektiren birçok sistemde yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklı uygulamalarda yüksek performansa sahip akü ihtiyaçlarının giderek artmasıyla birlikte jel aküler, standart sulu akülerin istenen performansı sağlayamadığı alanlarda geniş bir kullanım alanı buluyor. Jel aküler dönüşüm (O2 recombination) prensibiyle çalışır ve içinde gaz fazına geçen elementler daha sonra yoğunlaşarak kimyasal reaksiyona dahil

Akü Çeşitleri

Akü Nedir? Akü ; Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, ihtiyaç halinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaza denir. Kuru Akü Nedir? Bakımsız ( Asit veya Su ilavesi gerektirmeyen ), kapalı tip akülere Kuru Akü denir. VRLA Akü ( Valf Regulated Lead Acid ) (Sübap Ayarlı Kurşun Asit Akü ) olarak da bilinirler. Kuru

12V AKÜ ŞARJ DEVRESİ

Sea lead acid kuru aküler için şarj devresidir. Şarj işlemi bittiğinde akımı otomatik keser. Devre bu haliyle 12V 7Ah aküler için 650 ile 700 mA akım veriyor. Devre denenmiştir 12V SEA-LEAD ACİD AKÜ ŞARJ DEVRESİ rar

Akümülatör Nedir?

Kimyasal enerjisine çeviren ve elektrik enerjisine çeviren ve elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirecek depo eden araçlara akümülatör denir. Bir akümülatörden elektrik enerjisi alındığında, elektrolit ve elektrotlarda bazı kimyasal değişiklikler olur, ve bir müddet sonra Emk’i düşer.Bu akümülatörden ters yönde bir akım geçirildiğinde elektrolit ve elektrotlarda kimyasal değişiklikler olur ve akünün Emk’i yükselir. Kurşunlu Akümülatörler: Yapılışları:

Akü

Elektrik enerjisini, kimyasal enerjiye çevirerek depo eden ve gerektiğinde kimyasal  enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştürerek geri veren parçaya akü ( akümülatör, batarya) denir.Akünün araç üzerinde üç tane görevi vardır, bunlar ;
Ali Celebi