Ayarlı dirençler, kullanılacakları devreye göre üç ayrı özellikte üretilirler.