B Sınıfı YükseltecArşiv

B Sınıfı Güç Yükselteçleri

B sınıfı güç yükselteçlerinde Q çalışma noktası, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi yük doğrusunun alt kısmına yakın veya yük doğrusu ile VCE ekseninin kesim (ing cut off yazılır, katof okunur.) noktasında olmaktadır. Bu durumda, Şekilde görüldüğü gibi, vb giriş gerilimi tam sinüzoidal olduğu halde, kolektör akımında bir alternansta büyük bir artma olmakta, diğer alternansta ise, artma

B Sınıfı Push-Pull Yükselteci

TR2 ve TR3 transistörleri devrede giriş sinyali olmadığında iletimde olamayan B sınıfı bir polarmaya sahiptir. TR1 ve T1 elemanları faz bölücü devreyi oluşturmaktadır. T1 transformatörünün sekonderindeki gerilimler birbirlerine göre ters polarmalıdır. Sekonderinde tam bir alternans varsa TR2 transistörü alternansın sadece pozitif yarım saykılında iletime geçer. Diğer negatif yarım saykılında TR3 transistörü iletime geçer. TR2 iletimde

B-Sınıf RF Yükselteci

B sınıfı yükselteçler, girişine uygulana sinyalin ancak 180o lik kısmını iletirler. İletimde olmadıkları sürece herhangi bir kollektör akımı akmaz. Bu durumda çıkış dalga şekli yarım dalga doğrultucunun çıkış dalga şekli gibidir. Çıkışta oluşan bu dalga şekli çok sayıda harmonik içerir. (Harmonik konusunu geçen yazımda açıklamaya çalışmıştım.) Bu tür bir yükseltecin çıkışına uygun bir filtre takıldığında

B-Sınıfı Yükselteçlerde Crossover Distorsiyon

Aşağıdaki şekilde bir B sınıfı yükseltecin giriş devresinin eşdeğeri görülmektedir. Buradaki Vs kaynakları örneğin girişe bağlı ortası sıfırlı bir trafodan elde edilen voltajları temsil etmektedir. Rs dirençleri transistörlerin giriş dirençlerini temsil etmektedir. Transistörler Germanyum yada Silisyum olabilir. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu eşdeğer devrede transistörlerin bayaslama devresi kullanılmamıştır. Bu devrenin (giriş devresinin) gerilim-akım V-I

B-Sınıfı Push-Pull Yükselteç

B sınıfı çalışmada transistörlerin her ikisi de kesime (cut-off) bayaslanır. Şimdi düşünelim. Tek transistörlü bir yükselteci kesime bayaslarsak giriş sinyalinin sadece pozitif bölümlerini yükseltecekti. Negatif bölümlerinde ise transistör kesimde kalacaktı. Aslında B-Sınıfı yükselteçlerde transistörlerin her ikisi aynı anda çalışmaz. Giriş sinyalinin pozitif bölümünde biri negatif bölümünde ise diğeri çalışır. Aslında transistörlerin her ikisi de NPN
Ali Celebi