BeyzArşiv

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

Akım kazancının hesabı gerek, ampermetreler ile giriş (IE) ve çıkış (IC) akımlarının ölçülmesi yoluyla, gerekse de transfer karakteristiğinden yararlanılarak yapılabilir. Şekil 1- Beyz ‘i ortak bağlantıda transfer kakakteristiği (IE, IC) Şekil 1 ‘de verilen transfer karakteristiğine göre işlem yapılırsa: Ki = α = ΔIC/ΔIE = 6-5 / 6.02-4.98 = 1/1,04 = 0,96 olur. Bu bağıntıdan da

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Akım Kazancı

α = ICef / IEef = ( ICmak – ICmin ) / ( IEmak – IEmin ) = 7,8-0,18 / 8-0,2 = 7,62 / 7,8 ‘den α = 0,95 olur. α akım kazancı 0,95 ; 1 arasındadır….. Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Gerilim Kazancı Şekil 1 ‘teki karakteristik eğrilerinden; KV = VCef / VEef = ( VCmak-VCmin

Beyzi Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Şekil 1 Beyz ‘i ortak yükseltecin dinamik karakteristiklerini çıkartmak üzere kurulan devre Sekil 1 ‘de verilmistir Şekilden de görüldüğü gibi, emiterin pozitif polarma gerilimi, VEE kaynağından ve R1 direnci üzerinden sağlanmaktadır. Kollektörün polarma gerilimi ise VCC kaynağından ve R2 direnci üzerinden negatif olarak sağlanmaktadır. Şekil 2 – İşaret kaynağı uygulanmış beyz ‘i ortak yükselteç. Giriş işareti de,

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı

Gerilim kazancı, Şekil 1 ‘den yararlanılarak hesaplanacaktır. Giriş ve çıkış gerilimleri R1 ve R2 dirençleri üzerinden ölçülmektedir. Buna göre, Beyz ‘i ortak bağlantıda gerilim kazancı şöyle olmaktadır: KV = VÇ/Vg = (IC.R2)/(IE.R1) = (ΔIC/ΔIE)*(R2/R1) = α.(R2/R1) daha önce bulduğumuz sonuçta (BOB statik akım kazancı sayfasında) α = IC/IE = 0,96 idi. R1=50Ω , R2=10000Ω olsun. Degerler

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Güç Kazancı

Güç kazancı hesabı da  Şekil 1 ‘e göre yapılabilecektir. KP = PÇ / Pg = ( I2C.R2 ) / ( I2E.R1 ) = ( ΔIC )2 / ( ΔIE )2 * R2 / R1 = α2*( R2 / R1 ) Statik güç kazanci için örnek: Kp = 0,952 192 = 0.92*192 = 176,9 bulunur. Beyz ‘i

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

BOB statik giriş direnci, Emiter ile Beyz arasında ölçülen DC direncidir. Şekil 1 – Beyz ‘i ortak bağlantıda giriş karakteristik eğrisi.(Silikon) Giriş, direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür: 1- Ölçü yolu: Sekil 1’de görüldügü gibi VEB ve IE ölçülüp. Rg = VEB / IE ‘den Rg bulunur. 2- Giriş karakteristik eğrisinden yararlanma yolu: Sekil 1’de verilen giriş

Beyzi Ortak Yükselteç (BOB)

Beyz ‘i ortak bağlantılı (kısaltılmışı BOB) yükselteç devresinde, transistörün beyz ‘i giriş ve çıkışta ortaktır. Giriş, emiter ile beyz uçları arasından, çıkış ise, kollektör ile beyz uçları arasından yapılmaktadır. 1. BOB Statik Karakteristikleri 2. BOB Statik Giriş Direnci 3. BOB Statik Çıkış Direnci 4. BOB Statik Akım Kazancı 5. BOB Statik Gerilim Kazancı 6. BOB

Kollektör Beyz Polarması

Kollektör – Beyz polarması da iki şekilde uygulanabilmektedir. Seri Polarma Gerek NPN ve gerekse de PNP transistörler de kollektör ile beyz polarma gerilimleri bilindiği gibi aynı işaretlidir. Bu nedenle kollektörün ve beyzin aynı kaynak ile polarılmaları mümkündür. Şekil 1 Şekil 1(c) ‘de böyle bir bağlantı verilmiştir. Şekil 2 ‘de de uygulama devresi görülmektedir. IB polarma akımının

Beyzi Ortak Bağlantının Statik Çıkış Direnci

BOB statik çıkış direnci, kollektör ile beyz arasında ölçülen dirençtir. Hem ölçü aletleri vasıtasıyla, hem de Şekil 1’de verilmiş olan çıkış karakteristik eğrisinden yararlanılarak hesaplanabilir. Ölçerek: RÇ = VCB / IC Eğriden: RÇ = ΔVCB / ΔIC ile hesap yapılır. Şekil 1- Beyz ‘i orlak bağlantıda çıkış karakteristiği Beyz ‘i ortak bağlantıda RÇ çıkıs direnci

Ortak Beyz Bağlantılı Yükselteç

C3 kondansatörü beyzi ac sinyallerde toprağa bağlar. Bundan dolayı hem giriş hemde çıkış beyze bağlanır (Ortak beyz bağlantılı yükselteç). Akım kazancı her zaman 1’den azdır ve Ic/Ie’dir. Gerilim kazancı yüksektir. Çünkü kazanç ifadesi Rc/re dir. (Yaklaşık olarak giriş ve çıkış akımları birbirine eşittir.) Genellikle 250 civarındadır. Giriş empedansı çok düşüktür. Genellikle 20W civarındadır. Çıkış empedansı
Ali Celebi