Bilim İnsanlarıArşiv

Gabriel Cramer

İsviçre’li bir matematikçi olan Gabriel Cramer, 1704 yılında Cenevre’de doğdu. Cenevre’de matematik ve felsefe profesörlüğü yaptı. Berlin akademisine ve İngiliz Kraliyet Akademisine üye seçildi. “Cebirsel Eğrilerin Analizine Giriş” adlı kitabı 1750 yılında yayımlandı. Cramer’in bu kitabı, analitik geometri alanında yazılan ilk kitaplardan biridir. Cramer’in en büyük hizmetlerinden biri de, Jean ve Jacques Bernoulli’nin tüm kitaplarıyla,

WHEATSTONE Sir Charles

1802 yılında İngilterenin Glocester şehrinde doğmuştur.Fransanın Paris şehrinde 1875 tarihinde ölmüştür. Müzik aletleri üreten amcasının yanında çırak olarak çalışmaya başlamış ve daha sonrada miras olarak aldığı bu işi devam ettirerek bir çeşit  akordiyon olan bir müzik aleti icat etmiştir. Bilim dalında kendi kendini yetiştirerek elektrik hızı üzerinde yaptığı çalışmaları bir kitap halinde yayınlamıştır. Bir çok

Nikola Tesla

Nobel ödülünü reddetmiş tek bilim ( fizik ) İnsanıdır 1856 yılında Hırvatistan ın Smiljan şehrinde doğmuştur. Dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden’ değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan’ deneye/buluşa imza atmasına rağmen ders kitaplarında adı nadiren geçer. Özellikle ‘elektriğin kablosuz taşınabilmesi’ gibi bir buluşu ve bunu kanıtlaması O’nun ne kadar benzersiz bir mucit olduğunu açıklar.

WATT James

James Watt, 19 Ocak 1736′da Greenock’ta gemi işleten zengin bir baba ve kültürlü bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. 19 yaşındayken Londra’ya gidip ölçüm aletleri imalatçısının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra kendi başına işyeri açarak çalışmaya devam etti. Fakat izinsiz olduğu için işyeri kapatıldı. Üniversite Watt’a sahip çıkarak onu laboratuarlarında cihaz yapması için işe aldı.

Alessandro Volta

Alessandro Volta Kimdir? 18 Şubat 1745 yılında doğan ve 5 Mart 1927 yılında ölenAlessandro Volta, İtalya’nın en önemli fizikçileri arasında yer almaktadır. Özellikle Fizik alanında yaptığı çalışmalar dışında pilin icadı ile tanınan Volta, Napoleon ile yakın ilişkiler kurmuştur. Bu yazımızdaAlessandro Voltakimdir, Alessandro Volta hayatı, Alessandro Volta çalışmaları hakkında bilgiler bulabilirsiniz. 1745 yılında Como’da doğan Volta,

HENRY Joseph

Joseph Henry (1797-1878) Kimdir? Amerikalı fizikçi Joseph Henry’nin elektromanyetizma araştırmalarına önemli katkısı oldu. Üç yüz kilogram kaldırabilen zamanının en büyük elektromıknatısını inşa etti. Faraday’dan bağımsız olarak elektromanyetik indüksiyonu keşfetti. Ayrıca telgrafın ilk örneklerinden birini ve elektrik rölesini keşfetti. Ticari olarak kullanıldığında mucidi değil başkalarını zengin ettiği gerekçesiyle keşiflerinden hiçbiri için ilkesel olarak patent almadı. înduktans

FRANKLIN Benjamin

Benjamin Franklin kimdir, Amerikalı yayımcı, yazar, kaşif, bilim adamı, diplomat ve siyasetçi.Thomas Jefferson ve John Adams ile birlikte bağımsızlık bildirgesini hazırlamıştır, bu sebeptenAmerika Birleşik Devletleri’nin kurucularından biridir. Ülkesinin temellerinin oluşmasında büyük bir payı olmasının yanı sıra, paratonerin mucididir. Güneş ışığından daha fazla yararlanmak için, saat uygulamasını da ilk olarak başlatan Franklin için bir antolojide, buluşları

JOSEPH FOURIER

JOSEPH FOURIER KİMDİR? Fransız matematikçi (1768 – 1830). 1795’te Ecole polytechnique öğretim görevlisiydi.1798’de Napoleon’un Mısır seferlerine katıldı ve Mısır Enstitüsü’nün sekreteri oldu. 1802’den sonra İsére Valiliği yaptı, Yüz Gün döneminde çıkan olaylara katıldı, imparatorluğun çöküşünden sonra mesleği tehlikeye düştü. Bilimsel çalışmaları özellikle, o dönem geniş ölçüde tartışılan ısının yayılması konusuyla ilgilidir. Bu incelemeleri sırasında Fourier

FARADAY Michael

“Deneysel Bilimin Prensi”  olarak bilinen, İngiliz kimya ve fizik bilgini. Bilim öncüleriarasında modern yaşam koşulları üzerindeki etkisi bakımından en önemli örnek olarak gösterilen  Michael Faraday, bir ömüre sığmayacak sayıda birçok çalışmayla insanlık tarihinde büyük etkiler bırakmıştır. Faraday, elektromanyetizma ve elektrokimya alanlarına büyük ölçüde katkılarda bulunmuş, 19.yüzyılın en önemli bilim adamlarındandır. Faraday, İngiltere’nin Newington şehrinde, yoksul bir

COULOMB Charles Augustin

Charles Augustin Coulomb 14 Haziran 1736’de Angouleme’de doğdu. Annesi Catherine Bajet hakkında varlıklı Senac ailesinden olmasının dışında çok az şey biliniyor. Charles’ın babası Henry Coulomb askerliğini bitirdikten sonra devlette küçük bir idarecilik işine, Inspecteur des Domaines du Roi’e (Kraliyet Bölgesi Müfettişliği) atandı. Charles atalarının yaşadığı topraklardan uzakta doğdu; Coulomb’lar Languedoc’luydu ve aile en azından birkaç
Ali Celebi