Bipolar TransistörArşiv

BİPOLAR TRANSİSTÖRLER

Bipolar transistorlar iki tiptir NPN ve PNP. N tipi transistorlarda Emiter negatif olarak,P tipi transistorlarda ise Emiter pozitif olarak polarize edilir. N tipi olanlarda Base pozitif, P tip olanlarda ise Base negatif olarak biaslanır. Bu durumda iletime geçen transistörden az bir miktar Base akımı akar. Transistorlar: Emitter , Base ve Collector topraklı olarak üç şekilde

BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTÖRÜ

Bir bipolar yüzey birleşmeli transistör, iki N ve bir P tipi malzeme tabakasından veya iki P ve bir N tipi malzeme tabakasından oluşan üç katmanlı bir elemandır. İlkine NPN transistörü, ikincisine ise PNP transistörü denmektedir. Şekil 1’de PNP ve NPN tipi transistörlerin yapıları görülmektedir. Transistör ayaklarının isimleri Şekil 1’de de görüldüğü gibi emiter (Emitter), kollektör

BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTÖRLERİN YAPISI

Bir bipolar yüzey birleşmeli transistör, iki N ve bir P tipi malzeme tabakasından veya iki P ve bir N tipi malzeme tabakasından oluşan üç katmanlı bir elemandır. Şekil 1 de PNP ve NPN tipi transistörlerin yapıları görülmektedir. Transistör ayaklarının isimleri Şekil 1′de de görüldüğü gibi emiter (Emitter), kollektör (Collector) ve beyz (Base) olarak adlandırılır. Transistörün

BİPOLAR JONKSİYON TRANSİSTÖR

• Bipolar jonksiyon transistör BJT olarak bilinir ve üç katmandan oluşur. Katmanlarına işlevlerinden ötürü Beyz (base), Emiter (emiter) ve Kolektör (collector) isimleri verilir. • Bipolar transistör iki adet pn bitişim yüzeyine (jonksiyona) sahiptir. Bu jonksiyonlara beyz-emiter ve beyz-kollektör jonksiyonaları adı verilir. • BJT içinde hem serbest elektronlar, hem de oyuklar akım taşıyıcı olarak görev yapar.

BJT (Bipolar Junction Transistor) 

PNP veya NPN tipleri vardır. Genelde NPN kullanılır çünkü N’de elektronlar olduğundan dolayı daha serbest bir hareket sözkonusu diyebilirim. BJT’lerde 3 tane uç vardır. Bunlar emitter, base, collector diye adlandırılır. Base ucu kontrol amaçlıdır. Baseden Ib akımı verilir. Buna bağlı olarak transistör Ic akımı geçirir. Yani bir nevi kontrollü kapı diyebiliriz. Diyottaki gibi değil yani
Ali Celebi