BiyomedikalArşiv

Medikal ve sağlık ile ilgili elektronik devre şemaları

Tiny EEG arayüzü şematik OpenEEG açık donanım EEG projesi Heartbeat dönüştürücü kızılötesi LED / dedektörü kullanarak Sağ bacak sürücüsü ile EKG amplifikatör Kraniyal Elektroterapi Uyarım (CES) devre şeması PC tabanlı biofeedback monitör Galvanik Deri Tepkisi (GSR) Devre ESP SIM (Ses düşüklüğü Monitor) Horlama alarmı elektronik cihaz Yalan makinesi Basit yalan dedektörü Beyin-Dalga Makinesi Dijital pedometre

Tıp elektroniği – Biyomedikal devre şemaları

OpenEEG açık donanım EEG projesi Optik Nabız PC tabanlı biofeedback monitör Taşınabilir kan basıncı monitör İzometrik kas Deneyler için Olumlu geri bildirim Devresi Tuz çeşnicibaşı – sıvı gıdaların içerdiği tuz miktarını algılar Basit yalan dedektörü Basit yalan dedektörü Elektromanyetik alan radyasyon dayalı yardım Sleeping Horlama alarm elektronik cihaz PIC12F629 mikrodenetleyici kullanarak stres metre eğitim projesi

Biyomedikal Mühendislerinin Faaliyet Alanları

Biyomedikal mühendislerine özgü faaliyetler oldukça geniş bir yelpazeye yayılır ve bunlardan bazıları şunlardır: Yapay organlar (işitme, kalp pili, yapay böbrek ve kalp, kan oksijenlendiricileri, sentetik kan damarları, eklemler, kollar ve bacaklar). Otomatik hasta izleme (ameliyat sırasında ya da yoğun bakımda, uzaydaki astronotlarda veya derinlere dalan dalgıçlarda olduğu gibi sağlıklı kişilerden olağandışı ortamlarda). Kan kimyası algılayıcıları

Biyomedikal Mühendislik

klinikmuhendislik.com Sağlık en değerli insan kaynaklarından biridir ama onun değeri ancak hastalığa yakalanıldığı zaman anlaşılır. Bugün, mühendislik teknolojilerinin tıpta uygulamaları ile sağlıklı bir yaşam elde etmek ve onu sürdürmek ile ilgili heyecan verici gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak, son yıllarda mühendislik alanlarında yapılan devrim niteliğindeki gelişmelerden elde edilen bilgileri hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde uygulama

Biyomedikal/Klinik Mühendisliğindeki Gelişmeler

klinikmuhendislik.com Tıp teknolojisinin bugünkü hale gelmesinde başlangıç sayılabilecek tarihteki en önemli iki gelişme 1895 yılında W.K.Roentgen tarafından X-ışınlarının keşfi ve 1903 yılında Willem Eindhoven’un tarafından ilk elektrokardiografın bulunmasıdır. 1940’lı yıllardan itibaren tıbbi yöntemler teknolojiye bağımlı hale gelmiştir. Geçen yıllar içerisinde elektronik, biyomalzeme, bilgisayar, nükleer enerji, görüntüleme gibi bilim ve teknoloji dallarındaki gelişmeler tıp teknolojisini de

Klinik Mühendisliği

klinikmuhendislik.com Biyomedikal Mühendisliğinin alt dallarından biri olan Klinik Mühendisliğinin işlevi ise kısaca mühendislik ve işletmecilik becerilerini kullanarak sağlık bakım teknolojisinin verimli olarak kullanılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda klinik mühendislerinin hedefleri şöyle özetlenebilir. 1. Hastanelerde doktorlarla beraber çalışarak hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz ve metotların en etkin olarak kullanılmasını sağlamak, 2. Hastanelerde tıbbi cihazların normal ölçüde

Biyomedikal Mühendisliği

biyomedikalmuhendislik.com Biyomedikal mühendisliği sağlık problemlerini çözmek için elektrik, makine, kimya, bilgisayar mühendisliği gibi bir çok mühendislik dalına ait kavram, bilgi ve yaklaşımların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, bu dalda kariyer yapmak isteyenler için sağlık personeli ve mühendislerin karşılıklı etkileşimini gerektiren, disipilinlerarası çok farklı özellikte fırsatlar mevcuttur. Biyomedikal mühendislerinin çalışma konuları 7 ana bolüme ayrılabilir: 1. Mühendislik

Klinik Mühendislik Akreditasyon ve Ölçüm Birimi Görevi

– Hastane bünyesinde Cihaz Takip Sisteminde (CTS) oluşturulan Tıbbi cihaz Stokuna göre kalibrasyon kayıt bilgilerinin tutulması, – Devreye alınan ve alınacak cihazların kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonları tutulması veya güncellenmesi, – Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek, – Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır –

Klinik Mühendislik Arıza ve Onarım Birimi Görevi

klinikmuhendislik.com Klinik Mühendislik Hastanelerimizde bulunan cihazların arızalarını onarmak veya firmalara gönderilen arızalı cihazların arıza tespitinde ve takibinde  bulunmak. -Hastane bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere Tıbbi cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi, -Hastane bünyesinde bulunan ve Cihaz Takip Sistemine kaydedilen Tıbbi cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi, –Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının,

Klinik Mühendislik Görev Tanımı ve Sorumluluk Alanı

klinikmuhendislik.com 1- Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek. 2- Bakım veya kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek 3- Servis sorumlusu ile birlikte bakım veya kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak 4-
Ali Celebi