DIACArşiv

Diyakın Yapısı

Diyak iki yönde de iletime geçebilen bir alternatif akım anahtarlama diyodudur. Diyak hem doğru polarmada hem de ters polarmada iletime geçebilen yarı iletken ve tamdalga anahtarıdır.  Diyak genellikle triyakı tetikleme amacıyla alternatif akım anahtarlamasında kullanılır. Uygulama alanları arasında çoğunlukla Dimmer uygulamaları ve floresant lambaların ateşleme (starter) devrelerinde kullanılır. Diyak Sembolü: Genellikle diyak triyakın geytine seri

Diyakın yapısı ve özellikleri

1)Diyakın yapısı ve özellikleri: Diyak silisyumdan yapılmış iki uçlu, üç dilimli ( PNP ), AC gerilimde çalışan bir tetikleme elemanıdır. Diyak ( DİAC ) kelimesi “Diode Alternative Current Switch” kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi ile elde edilmiştir. Çalışması birbirine zıt ve paralel bağlanmış iki diyota benzer. Yalnız diyotlarda iletime geçme gerilimi 0,7V civarındayken diyakta bu değer 10V

ANAHTARLAMA ELEMANLARI

Ali Celebi