Direnç ÇeşitleriArşiv

PTC İle Sıcaklık Kontrolü

Devremizde PTC ile sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. Elektrik Sobası ile ortam sıcaklığı arttırıldığında ve istenilen sıcaklığa ulaşıldığında devremiz elektrik sobasının enerjisini kesmektedir. Sıcaklık düştüğü zaman yine devremiz elektrik sobasına enerji vererek ortamın ısınmasını sağlamaktadır. Sıcaklık ayarını potansiyometre ile ayarlamaktayız. Devre 9v pil ile çalışmaktadır. Burada 9v ile 220v kontrol edilmektedir. Bu devre farklı amaçlar içinde kullanılabilir. Potansiyometre

Potansiyometreler

Karbon potansiyometreler Karbon potansiyometreler, mil kumandalı veya bir kez ön ayar yapılıp, bırakılacak şekilde üretilmektedir. Ayar için tornavida kullanılır. Bu türdeki potansiyometreye “Trimmer potansiyometre” (Trimpot) denmektedir A: Lineer potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim B: Logaritmik potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim Şekilde gösterilmiş olduğu gibi karbon potansiyometreler. Lineer (doğrusal) veya logaritmik (eğrisel) gerilim ayarı yapacak şekilde üretilir. Şeklin

Ntc nedir?

Termistör veya ısıl direnç, sıcaklık ile iletkenliği (veya direnci) değişen bir tür dirençtir. Ntc bir termistör türüdür. Sıcaklıkla direnci azalan termistör adıyla bilinen Ntc bir elektronik devre elemanıdır. Yarı iletkenin sıcaklığı arttığında, elektrik yükünü taşıyan elektronların sayısı da artar. Bir malzemede ne kadar fazla yük olursa, elektrik akımını o denli iletir. Ntc‘ler negatif ısı katsayılı termistörlerdir. Ortamdaki

Direnç çeşitleri

Gerek büyük gerek küçük güçlü olsun, bütün dirençlerin belirli bir dayanma gücü vardır. Dirençler güç açısından kısaca iki’ye ayrılır: 1.Büyük güç dirençleri: (2 watt’ın üzerindeki dirençler) 2.Küçük güç dirençleri: (2 watt’ın altındaki dirençler) • Sabit Dirençler • Ayarlı Dirençler • Termistör (Terminstans) • Foto Direnç (Fotorezistans) Sabit Dirençler Sabit dirençler yapıldığı malzemenin cinsine göre üçe

Direnç Nedir

Direnç : Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanıdır Direnç Hesaplama   , Direnç renk kodları ,  Standart direnç değerleri , Direnç nasıl ölçülür  Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişini etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere Direnç denir. Dirençlerin elektronik devrelerdeki görevleri 1- Devreden geçen akımı sınırlayarak belli değerde tutmak.

Ortam etkili değişken dirençler

Ortam etkili değişken dirençler 1 ) Isı Etkili Dirençler : Termistör (Termistans) (NTC – PTC ) 2 ) Işık Etkili Dirençler : Fotodirenç (LDR)   3 ) Voltaj duyarlı direnç / voltaj kontrollü direnç : Varistör ( VDR ) 1 ) Isı Etkili Dirençler Isınınca direnci değişen elemanlara termistör denir. Termistör ısı ile değerleri değişen bir direnç

Varistör

Varistörler bir nevi değişken direnç özelliği gösteren devre elemanlarıdır. İsmini Variable Resistor den almışlardır. Bu makalemizde çalışma prensibini ve kullanılma amacını açıklamaya çalışacağız. Varistörlerin Çalışma Prensibi Yukarıda bahsettiğimiz gibi varistörler değişken direnç özelliği göstermektedir peki bunun amacı ya da çalışma prensibi nedir? Varistörlerin kullanım amacı devredeki voltaj dalgalanmalarını söndürmektir. Yani devreyi voltaj dalgalanmalarına karşı korumaktır.

Trimpot

Elektronik devrelerde ayarı uzun süre değişmeyecek ve tornavida ile ayarlanabilen potansiyometrelere timpot veya trimer potansiyometre denilmektedir. Bir trimpot üç adet bacağa sahiptir. Gerilim bölücü olarak kullanıldığında genellikle trimpotun bir bacağı besleme voltajına, diğer bir bacağı toprağa bağlanır ve hareketli bacağı da çıkış almak için kullanılır.  Eğer trimpot değişken direnç olarak kullanılacak ise değişken uç toprak

Entegre Direnç

Birden fazla direncin tek bir paket altına alınarak yapılan dirençtir. Bundan dolayı sıra direnç yada entegre direnç denir. Paket içerisindeki bütün dirençler birer ayaklarından ortak bağlıdır. Diğer ayaklar serbest durumdadır. Entegre dirençlerin özelliği; bütün dirençler aynı değere sahiptir.

Film Direnç

Film dirençler elektrik akımına karşı direnç gösteren bir maddenin, seramik bir çubuğun çevresine kaplanması ile elde edilir. Şerit biçiminde seramik yada cam gibi yalıtkan bir gövde üzerine ince bir tabaka direnç malzemesi olarak imal edilir. Film dirençler iki türlüdür. İnce film direnç ve kalın film direnç. İnce film direnç Film direncin iç görünümü Seramik yada cam silindirik
Ali Celebi