DirençArşiv

Akım, Gerilim, Direnç ve Güç İlişkisi

Bir devrede hareket eden elektronların sayısına akım denir ve akım amper olarak ölçülür yani birimi amperdir. Elektronlara basınç yapan gerilimdir ve gerilimin birimi de volttur. Türkiye’de evlerimize gelen gerilim 220 V’tur. Eğer akım ve gerilimi biliyorsanız tüketilen elektrik gücünü watt biriminde bulabilirsiniz. Farz edelim evinizde kullandığınız elektrikli sobayı prize sokuyorsunuz ve sobanın çektiği akımı ampermetre

AC devrede Direnç(R), Endüktans(X), ve Empedans(Z)

Direnç, temel olarak elektron hareketini engellemeye çalışan devre elamanıdır. Süper iletken hariç bütün iletkenler bir direnç içerir. Direnç,  “R” ile gösterilir ve birimi ohm’dur (Ω). Alternatif akım uygulandığında dirençten geçen akım ve gerilim aynı fazdadır. AC devrede saf direnç: direnç gerilimi ve akımı aynı fazdadır. Yukarıdaki devre için E=Em*sin(2πft)=Em*sin(wt) olursa I=Em/R*sin(wt) olur.Bu sinyaller aşağıda çizilmiştir.İki

Paralel bağlı dirençler

Dirençler aşağıdaki gibi bağlandığında paralel bağlı dirençler olurlar. Yukarıdaki gibi A ve B terminalleri arasına bağlı R1, R2 ve R3 dirençleri birbirleri ile paraleldir. Paralel bağlı dirençlerde dirençlerin gerilimleri birbirleri ile eşittir. Yani; VR1 = VR2 = VR3 Paralel bağlı dirençlerde eşdeğer direnç yani toplam direnç şu şekilde hesaplanır; 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Seri Bağlı Dirençler

Bir hat üzerinde birbiri ardına bağlı dirençlere seri bağlı dirençler denir A ve B terminalleri arasında bağlı olan R1, R2 ve R3 dirençleri seri bağlıdır. Seri bağlı dirençlerde tüm dirençler üzerinden eşit akım akar. Yani; IR1=IR2=IR3 Seri bağlı dirençlerde eşdeğer direnci bulmak için tüm dirençler toplanır. Yani eşdeğer direnç; RT=R1+R2+R3 Akımları eşit olan seri bağlı

R ve C Elemanlarıyla Alçak Geçiren Filtre(Low Pass Filter)

self(inductance) ve kapasite(capacitance) elemanlarının farklı frekanslarda farklı davrandıklarını biliyoruz. Kapasite elemanımız yüksek frekanslarda kısa devre gibi alçak frekanslarda ise açık devre gibi davranırken bobin(self) elemanımız yüksek frekanslarda açık devre gibi, alçak frekanslarda kısa devre gibi davranır. O zaman bu elemanları çeşitli kombinasyonlarda kullanarak gelen bir işareti frekansına göre geçirebilir, durdurabilir; gelen işaret frekansı için bir

Elektrik direnci nedir ?

Bir cismin ” burada bir iletkeni ele alalım, örneğin bu iletken bakır olsun ” vücudunda bulunan iyonlar ve onların molekülleri devamlı titreşim durumunda oldukları için serbet elektronların bu iletken içinde hareket etmelerine ( geçişlerine ) zorluk gösterirler.Bu geçiş zorluğuna elektrikte,bu iletkenin direnci denir. Daha detaylı açıklama yapmadan önce iyon ve molekülleri hakkında bilgi verelim. İyon

DİRENÇ BAĞLANTI TÜRLERİ

DİRENÇ BAĞLANTI TÜRLERİ/SERİ BAĞLAMA Seri bağlanan, birden fazla direncin her biri, elektronlara kendi değeri kadar zorluk çıkaracağı için, eşdeğer direnç, dirençlerin toplamına eşit olur. Örnek devrede üç adet direncin birbirine seri bağlanması görülmektedir. A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnç RAB ; RAB = R1 + R2 + R3 ifadesi ile bulunur. Direnç değerleri; R1

Direnç Malzemeleri

Direnç yapımında kullanılan malzemeler, aşağıda belirtilen direnç özelliklerini sağlayacak biçimde seçilmelidir: ►Kararlılık, ►Sıcaklıkla değişmemesi veya düşük sıcaklık katsayılı olması, ►Bakır iletkene temas ile oluşacak olan termokupul geriliminin küçük olması, ►Oksitlenme, rutubet ve korozyondan etkilenmemesi, ►İmalatının kolay ve düşük maliyette olması, Direnç yapımında kullanılan alaşımlar aşağıdaki gibidir: Manganin: Manganin, %84 bakır, %12 manganez ve %4 oranında

Direnç Bobin Kondansatör Devresi

Direnç üzerinde gerilim akıma göre değişmez demiştik. Bobinin gerilimi 90 derecede ileride, Kondansatörün gerilimi ise 90 derece geridedir. Bu devrenin diyagramı şu şekilde gösterilir. Bobin ve kondansatörün Reaktansları görüldüğü gibi birbirlerine zıt yöndedir, bu nedenle bu iki reaktansın farkı ile rezistansın vektörel toplamları bize devrenin empedansını verir. Burada XL > XC den büyük ise devre endüktif tir.

Direnç Kondansatör seri devresi

Bir direnç ve bir kondansatörden oluşan seri bir devrede durum nasıldır ? Bu devrede kondansatör gerilimi, akıma göre 90 derece geridedir. Burada da önceki devrede olduğu gibi aynı yöntemle Cos j =  R / Z                 ve          _____________ Z = V R2 + XC2       bulunur.                           (6) Daha önce XC nin  1/wC ye eşit olduğunu ve 
Ali Celebi