ElektrikArşiv

Elektriksel Büyüklükler

lektrik ile ilgili büyüklüklerin bilinmesi elektrik işlemlerinin yapılması ve yorumlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan işlemler sonucunda bulunan değerin birimi işlemin doğruluğu açısından da son derece önemlidir. Mesela bir kapasite hesabında C=1 gibi bir sonuç elde edildiğinde sonucun biriminin bilinmesi çok önemlidir. 1 Farad olabileceği gibi mikrofarad, pikofarad veya katları da olabilir. Tabiki bunlardan önce

Yüksek Gerilimlerin Sınıfları

Yüksek gerilimler Alternatif Yüksek gerilim ve Doğru Yüksek Gerilim olmak üzere iki ana başlıkta incelenirler. Bilindiği gibi alternatif gerilim zamanla değişen ve bir peryod süresince pozitif (+) ve negatif (-) değer alan gerilimlerdir. Doğru gerilimler ise polaritesi değişmeyen gerilimlerdir. Yüksek gerilimler aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar. Alternatif Gerilimler Etkin değeri 1 kV’a eşit veya küçük fazlar arası alternatif gerilimler Alçak

Aktif, Reaktif ve Görünür Güç

Elektrik ile çalışan sistemlerin şebekeden çektikleri güç Aktif Güç ve Reaktif Güç olmak üzere ikiye ayrılır. Görünür güç ise aktif ve raktif güçlerin karelerinin toplamının karekökü ile bulunur. Aktif güç elektrikte iş yapan güçtür. P ile gösterilen aktif güç şebekeden çekilen akım ile gerilim arasındaki açının (φ) cosinüsü ile akım ve gerilimin çarpılması ile bulunur (P=V.I.cosφ).  Sistem üç

Elektrik Çarpması

Akım mı Çarpar, Gerilim mi Çarpar? Elektrik ile uğraşanlar için en büyük tehlikelerden biri elektrik çarpasıdır. Öyle ki elektrik çarpması sonucu çarpılan kişi elektriğin gücüne göre çok farklı etkilere maruz kalabilir. Peki elektrik çarpmasında gerilim mi yoksa akım mı önemlidir? Akım mı yoksa gerilim mi çarpar? Bu sorunun cevabı için öncelikle elektrik çarpması nasıl gerçekleşir

Alternatif Gerilim Neden Sinüsoidal ?

elektrik santrallerde alternatif gerilim olarak üretilir, iletim ve dağıtım hatları yardımıyla bizlerin kullanımına sunulur. Elektrik ile ilgilenenler bilirler ki alternatif gerilim sinüs dalgası biçimindedir. Yani belirli bir periyotta zamanla değişen dalga şeklindedir. Alternatif gerilimin neden sinus dalga biçiminde olduğu ve neden farklı bir dalga şekline (kare, üçgen gibi) sahip olmadığı veya neden illa ki sinüsadal

Gerilim Düşümü

Bir işletmeye, konuta veya her hangi bir binaya yeni bir elektrik tesisatı döşeneceği, mevcut elektrik tesisatının onarılacağı veya mevcut tesisata ek yapılacağı zaman en önemli konulardan bir tanesi de kullanılacak kabloların kesitlerinin seçilmesidir. Elektrik tesisinde kablo kesitinin seçilmesi; gerilim düşümünün hesabı, kullanılacak kablonun kurulacak gücü ne kadar uzağa taşıyabildiği ve kullanılacak kablonun maksimum taşıyabileceği akım

Gerçek, Reaktif,Karmaşık ve Görünen Güç

Direnç elamanı, kaynaktan çektiği akım ve üzerine düşen gerilimin çarpımı kadar bir güç tüketir. Bu harcanan güç Gerçek güçtür, P ile gösterilir ve birimi Watt‘dır. Kapasitör, yük depolayan bir devre elamanı ve bobinde, manyetik alan depolayan bir diğer devre elamanıdır. Bu iki devre elamanı ideal durumda hiç bir enerji harcamaz. Yalnızca depolarlar. Fakat bu depolama

Elektrik

ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ AYDINLATMA PROJESİ VE AYDINLATMA HESABI DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ELEKTRİK KUMANDA ELEMANLARI ELEKTRİK AKIMI .VOLTAJI ,ELEKTRİK TERİMLERİ NEDİR ? ELEKTROTEKNİK DERS NOTLARI ENERJİNİN BİR KABLO YERİNE BİRDEN FAZLA KABLO İLE TAŞINMASI FLAŞÖRLER VE MERDİVEN OTOMATİKLERİ KABLOLARDA AKIM TAŞIMANIN SICAKLIK İLE DEĞİŞİMİ KONTROL SİSTEMLERİ KUMANDA ELEMANLARI İLETKENLİK YALITKANLIK VE  KABLOLAR TERMİK RÖLELER,AŞIRI AKIM

Zaman Ayarlı Sigorta

Zaman Ayarlı Sigorta Nasıl Bağlanır W otomat tipi , zaman ayarlı sigortalar bir çok amaçla kullanılabilirler. Genel olarak devreye ya da alıcıya istenilen zaman diliminde enerji vermek ya da enerjiyi kesmek amacıyla kullanılırlar. Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra zaman ayarlı sigorta üzerindeki tırnaklı çark yardımıyla enerji vermek ya da kesmek istenilen zaman aralığı ayarlanılır. Zaman ayarlı

Kaçak Akım ve Korunma Yolları

Vücudumuz canlı uç ile temas ettiğinde akımın geri toprağa dönmesi için bir yol üstlenir.Bir kaç miliamperlik akım nefes almamız ve kan dolaşımımız ciddi bir şekilde etkilenir.Kuru ortamda 50V’a kadar ,ıslak ortamda 12-25V’a kadar dayanırız.30mA dayanacağımız maksimum akımdır. Yangın için izolasyonu zayıf bir kablo yeterlidir.Tesisattaki akım bir şekilde toprağa ulaştığında yalıtkanlar ,toz vb. malzemeleri ısıtarak yangına
Ali Celebi